Uşak Tarım Gıda ve Hayvancılık il Müdürlüğü İlyaslı’ya çıkartma yaptı

Uşak Tarım Gıda ve Hayvancılık il Müdürü Erkan Kahraman, müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte İlyaslı Köyüne çıkarma yaptı. Kahraman, tarım ve hayvan üreticilerine kaliteli üretim ve pazarlama konusunda bilgiler verdi.

 Uşak Tarım Gıda ve Hayvancılık il Müdürlüğü İlyaslı’ya çıkartma yaptı
11 Mart 2016 Cuma 18:08

 Uşak Tarım Gıda ve Hayvancılık il Müdürlüğü İlyaslı’ya çıkartma yaptı

Uşak Tarım Gıda ve Hayvancılık il Müdürü Erkan Kahraman, müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte İlyaslı Köyüne çıkarma yaptı. Kahraman, tarım ve hayvan üreticilerine kaliteli üretim ve pazarlama konusunda bilgiler verdi.

Uşak Tarım Gıda ve Hayvancılık il Müdürü Erkan Kahraman 30 Nisanda Müdürlük binasında düzenlenecek olan buzağı yarışması, en şirin   oğlak-kuzu yarışması, koç-teke yarışması hakkında üreticilerimiz bilgilendirdi ve üreticilerin yarışmalara ve etkinliklere katılmalarını istedi.

“AYVA VE CEVİZ YETİŞTİRİN”

Müdür Kahraman, İlyaslı Köyünde yapılan toplantı hakkında şu bilgileri verdi:

“Üreticilerimizin birlik ve örgütleri daha aktif şekilde ilişkilerini güçlendirmeleri gerektiği anlatıldı. Üretici örgütleri güçlü olursa üreticilerimizin de güçleneceği belirtildi. Girdi alımlarını üretici örgütleriyle alırsak daha uygun şartlarda alınabileceği,  üretilen ürünleri de yine üretici örgütleri vasıtasıyla satarsak alıcılar ile daha iyi pazarlık yapılabileceği ve ürünlerin daha iyi şartlarda satılabileceği belirtildi. Üreticilerimize ayva ve ceviz yetiştiriciliği tavsiye edildi. İlimiz iklimsel olarak geçit kuşağında bulunduğundan dolayı sert çekirdekli meyve türleri ilkbahar geç donlarından zarar görmektedirler. Bu nedenle donlardan az zarar gören yumuşak çekirdekli meyve türleri tercih edilmelidir. Armut ağaçlarının hastalık ve zararlılara daha hassas olmasından dolayı İlimizde ayva bahçelerinin kurulması daha öncelikli görülmüştür. İlimiz meyveciliğini geliştirme adına  % 70 İl Özel İdaresi % 30 çiftçi destekli  olmak üzere  üreticilerimize armut ve ayva fidanı dağıtım projesi 2015 yılında gerçekleştirilmiş olup 2016 yılında da %50 İl Özel İdaresi %50'si çiftçi destekli olmak üzere ayva ve ceviz fidanı projesi gerçekleştirilecektir. Meyve bahçesi kurmak isteyen üreticilerimiz Müdürlüğümüze gelerek taleplerini iletebilirler. 5 dekar ve üzeri kapama meyve bahçesi kuran üreticilere ayrıca Bakanlığımızca dekara 100 TL ilave destekleme ödemesi yapılmaktadır.

“SERTİFİKALI TOHUM KULLANIN”

Sertifikalı tohum kullanımının ürün verimine ve ürün kalitesine katkısı anlatıldı. Sertifikalı tohumun çimlenme gücünün yüksek olduğu, daha dolgun daneler elde edilmesiyle daha fazla ürün alınacağı, bitkilerin kardeşlenme gücünün daha fazla olacağı anlatıldı. Ayrıca Bakanlığımızca sertifikalı tohum kullanıldığında buğday ve arpada dekara 8,5 TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi. Sertifikalı tohum kullanmanın;  yapılan desteklemeler, satılan ürün fiyatı, selektör ve tohum ilaçlama masrafları göz önüne alındığında çiftçimiz için daha ekonomik olacağı ve sertifikalı tohum kullanmakla verimin artacağı söylendi.

“İLİMİZDE GEREKSİZ GÜBRELEME YAPILIYOR”

 

Hububatta iyi protein oranına sahip ürün elde etmek için gübrelemenin önemli olduğu belirtildi. İlimizde üreticilerimizin gereğinden fazla gübreleme yaptığı, toprak tahlili yaptırarak gübrelemenin analiz sonuçlarına göre yapılması gerektiği söylendi. Fazla gübrelemenin hem ekonomiye zarar verdiği hem de çevre ve nitrat kirliliğine sebep olduğu belirtildi. İlimizde yoğun olarak yapılan hububat tarımında gübreleme ile ilgili olarak kurak arazi şartlarında yapılan ekim sırasında  taban gübresinin(DAP)  16-20 kg/dekar, üst gübrelemenin şubat ayında 10 kg/dekar üre veya amonyum nitrat, başaklanma öncesinde yani nisan ayı başında  da 10 kg/dekar amonyum nitrat olacak şekilde 2 defada verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca başaklanma öncesinde verilecek gübrede yağış durumu göz önünde bulundurularak gerekirse gübrenin sıvı halde yaprak gübresi olarak da verilebileceği anlatıldı.  Bitki besin iz elementi olan çinko eksikliğinden dolayı bitkilerin gübrelemeden etkin faydalanmadığı bu yüzden de kardeşlenme zamanı en geç yabancı otla mücadele zamanında dekara 50 gr çinko sülfatın ilaç tankında eritilerek sıvı olarak verilmesi gerektiği söylendi.

“DOMUZLARA DİKKAT”

Türkiye üretiminin %5'ini İlimizin karşıladığı ve üretimi son yıllarda azalmakta olan nohut bitkisinin yeniden yaygınlaştırılması için antraknoza dayanıklı Azkan, Hisar08, Yaşa05, Sarı98 çeşitlerinin ekilmesi tavsiye edildi. Azkan çeşidinin soğuğa karşı toleranslı olduğu ve erken ekildiğinde kardeşlenme ve dallanmanın daha fazla olması sebebiyle Aralık-Ocak, en geç Şubat ayında ekilebileceği belirtildi. Ayrıca nohut ekilişi yaparken dekara 5 Kg. gübre(Üre  veya Kompoze) verilmesi tavsiye edildi. Özellikle domuz zararı olan alanlarda aspir bitkisinin ekilmesi tavsiye edildi. Biçerdöverle hasat edilmesi, kuvvetli köklere sahip olduğu için taban taşını kırmaya yardımcı olması ve derin kökleri sayesinde toprağın alt kısımlarındaki bitki besin maddelerini üst kısımlara taşıdığı için ekim nöbetlerinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiği söylendi. İlimizde Sivaslı İlçemizde 180 Kg/da verim alındığı belirtildi. Aspirin ilkbaharda ekildiği ve ekerken 15-20 Kg/da gübre atılması gerektiği söylendi.

“HAYVANCILIKTA YARI AÇIK SİSTEM ANLATILDI”

Hayvancılık konusunda üreticilerimize yarı açık sistem önerildi. Hayvan kayıtlarının tutularak verdikleri süte göre yemleme yapılması gerektiği, hayvanların istediği kadar suyu istediği zaman içebilecekleri sistemin sağlanması gerektiği ve bunun da süt veriminde önemli bir faktör olduğu anlatıldı. Ayrıca 2016 yılında çiğ süt desteklemeleri sözleşmeli alım ve soğutulmuş süt şartlarına bağlanmıştır. Alıcı firmalar, üretici örgütleri yada üreticilerle sözleşme yapacak ve sözleşmeler 7 gün içerisinde İl-İlçe Müdürlüğüne onaylatılacaktır. Üreticilerimiz ve alım yapan firmaların mağdur olmaması için bu hususta gereken iş ve işlemleri ivedilikle yapması gerekmektedir.

“HAYVAN YEMİ BİTKİLERİNE DESTEK”

Hayvancılık işletmelerinin yem giderlerini azaltması ve hayvanların dengeli beslenmesi açısından yem bitkileri yetiştirilmesinin önemi vurgulandı. Üreticilerimizin yem bitkisi olarak yonca, fiğ, yem bezelyesi, lenox ekebileceği ve bu ürünleri eken üreticilerimize ilave olarak yem bitkisi desteklemesi verildiği söylendi. Hayvancılık işletmelerinde girdilerin %70'ini yem giderlerinin oluşturduğu ve yem bitkisi ekilerek bu oranın %20 seviyesine çekilebileceği belirtildi. Yonca yetiştiriciliğinde aralık, ocak aylarında dekara 15 Kg. DAP gübresi, her biçimden sonrada 10 Kg. A.Nitrat verilmesi gerektiği söylendi. Ayrıca kışa girmeden önce yapılan son biçimin 11-12 cm.'den yapılarak yoncanın kışa dayanıklı girmesi sağlanmalıdır.

“MİRAS TARLALARA DİKKAT”

5403 Sayılı Toprak Kullanım Kanununda 6537 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile arazi ve toprak kaynaklarının sınıflandırılarak tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi asgari büyüklüklerinin belirlenip miras ve satış yoluyla bölünmelerin önlenmesi konusunda üreticilerimize bilgi verildi. Ehil mirasçıya tarımsal arazi edinebilmesi için bakanlığımızca faiz destekli kredi verileceği belirtildi. Arazi sahibinin tarımsal arazisi; kuru ve sulu tarım arazilerinde 10 da, dikili tarım arazilerinde 5 da. ve örtü altı tarım arazilerinde 1 da. ve üzerinde olan parsellerinin ekonomik bütünlük oluşturduğu, ekonomik bütünlük oluşturan bu arazilerin ayrı ayrı veya hisselendirilerek satışına müsaade edilmediği, Uşak Merkez için üreticinin arazilerinin toplamı kuruda 165 dekar ve üzeri, suluda 75 dekar ve üzeri olmadıkça mümkün olmayacağı söylendi. Hisseli tarım arazilerinin satışında da ekonomik bütünlüğe bakılarak işlem yapılacağı belirtildi. Arazilerin mirası konusunda mirasçıların kendi aralarında bir yıl içerisinde anlaşamamaları durumunda; yetkili Sulh Hukuk mahkemeleri kanalı ile mirasın paylaşımının sağlanacağı, mahkeme sonucu devir işlemlerinde arazilerin tarımsal gelir üzerinden değerleri hesaplanarak, diğer mirasçılara payları oranında bedellerinin dağıtımının yapılacağı bildirildi. Mirası alan mirasçının diğer mirasçıların paylarını ödeyemeyecek olması durumunda, ödenecek paylar toplamını geçmemek üzere kredi verilebilecek ve bu kredi için Bakanlığımızca kredi faiz desteği sağlanacağı, mirasın mirasçılardan birine devri halinde arazi üzerinde 20 yıl süre ile tarım dışı kullanımdan doğacak değer artışlarından diğer mirasçıların faydalanması için tapuya şerh konacağı belirtildi.

“HİBE DESTEKLERİNDEN FAYDALANIN”

 Bakanlığımızca verilmekte olan destek ve hibeler üreticilerimize anlatıldı. Sulama projelerinde ve alternatif enerji projelerinde %50 hibe desteği olduğu belirtildi. Nüfusu 20.000' den az olan yerleşim birimlerinde, kırsal alanda ikamet eden, 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren genç çiftçilere proje bazlı 30.000 TL.' ye kadar hibe ödenmesine yönelik destek verilecektir. Hibe programının tebliğ ve uygulama esasları Bakanlığımızca yayınlandığında başvuru tarihi ve koşulları Müdürlüğümüzce çiftçilerimize duyurulacaktır.”

 

banner205

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.