Adalet Bakanlığı tarafından 2'si kadın toplam 12 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Konuyla ilgili iş ilanı kurumun resmi internet sitesinde yayınlandı. İlana göre alınacak personellerde aranan nitelikler şöyle:

 

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2022 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet Akademisinde çalıştırılmak üzere 12 (on iki) koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı yapılacaktır.

UNVAN

MAHAL

CİNSİYET

ADET

Koruma Güvenlik Görevlisi

Türkiye Adalet Akademisi

Erkek

10

Koruma Güvenlik Görevlisi

Türkiye Adalet Akademisi

Kadın

2

Eşmeli vatan kahramanı Hacı Müftü'nün yazarı Uşak'a geliyor Eşmeli vatan kahramanı Hacı Müftü'nün yazarı Uşak'a geliyor

Belirtilen unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; 3 (üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I)   Şartlar:

a)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)   5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

c)   Arşiv araştırması olumlu olmak,

ç) Lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

d)   Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

f)      Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

g)    Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h)      Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

ı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

i)    Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

II)   Başvuruda İstenecek Belgeler:

 

 

1-   Fotoğraflı özgeçmiş.

2-   Başvuru yapan adaylardan ayrıca istenen belgeler;

a)   Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Adayların, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

b)   İlanın şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (ı) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

 

aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

III)   Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

 

Başvurular, 29.08.2023 tarihinden başlayarak 15.09.2023 tarihi saat 23.59'a kadar e- Devlet üzerinde Türkiye Adalet Akademisi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır

Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

IV)   Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Başkanlığımız internet sitesinde (https://taa.gov.tr) ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlan edilen kadro sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

V)  Sözlü Sınav Konuları:

 

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 

VI)   Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

 

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve kadrolara alınmaya hak kazananlar Başkanlığımızın internet sitesinde (https://taa.gov.tr) ilân edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın başvurudan atama yapılıncaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Başkanlığımızın internet sayfasında (https://taa.gov.tr) ilân yoluyla ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLETİŞİM:

 

Türkiye Adalet Akademisi

Ahlatlıbel Mh. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv, 06805 Çankaya/Ankara Tel: (0312) 489 81 80 | Fax: (0312) 489 81 01

Eposta: [email protected] KEP: [email protected] WEB: https://taa.gov.tr