Uşak Belediyesi yönetimini 'Yörük' endişesi bastı! Uşak Belediyesi yönetimini 'Yörük' endişesi bastı!
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, ilginç açıklamalar yaptı. Muhafazakarların Cumhuriyetle sorunu olmadığını söyleyen Güneş, yerli ve milli bir Anayasa istedi.
Güneş, Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini de savundu. Belediye başkanlığını emsal gösteren Güneş, şöyle söyledi: “Belediye Başkanını ayrı seçiyoruz ve meclisi ayrı seçiyoruz. Öyle bir yapı olsaydı belediye meclis üyeleri, başkanı istedikleri zaman düşürebilirlerdi.”
Belediye meclisinin yetkileriyle ilgili kanuna baktık. Söz konusu kanuna göre, Belediye Meclis üyeleri Belediye Başkanını devirebiliyor.
AK Parti Uşak Milletvekiline göre muhafazakar kesimin Cumhuriyete bakışı!
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, TBMM Sayıştay komisyonunda bir açıklama yaptı.
Cumhuriyetin 100. Yılına için konuşan Güneş, muhafazakar kesime bakış açısına değindi.
Güneş, şu açıklamayı yaptı:
“Cumhuriyet önemli bir kazanımdır. Cumhuriyet olmasaydı biz burada olmayacaktık. Cumhuriyete karşı çıkmak mümkün değil. Sanki Türkiye’de Cumhuriyete muhafazakar kesimin karşı olduğu yönünde algı oluşturuldu. Bu algı yıllarca devam etti. Halkı yönetecek kişinin halk tarafından seçilmesine kim karşı olabilir.
Cumhuriyet adıyla giyim ve kuşama, eğitimi engelliyorsanız, bunu da Cumhuriyete dayandırıyorsanız, insanlar buna karşı. Cumhuriyet adı altında bazı dayatmalara karşıdır. Yıllar boyunca bu yanlış algılandı.”
Güneş, yerli ve milli Anayasa talebinde bulundu
Anayasaya değinen Güneş sözlerini şöyle devam ettirdi:
“Sizi yönetecek Anayasayı kendi kültürünüze ve seküler kültüre de dayandırabilirsiniz. Burada şöyle garip bir durum var. Rahmetli Uğur Mumcu, Türk vatandaşı kimdir diye tanım yapıyor. Türk vatandaşı İsviçre kanuna göre evlenen, Alman hukukuyla yargılanan ve İslam hukukuyla gömülendir dedi. Biz isteriz ki kendi örf ve adetlerimizle yerli ve milli bir anayasa görevdir diye düşünüyorum”.
“Belediye Meclis üyeleri istedikleri zaman belediye başkanını devirirdi!”
Cumhurbaşkanlığı sisteminin avantajlarına değinen Güneş, 5 yıllık hizmet garantisinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hızlı karar yetkisi olduğunu belirten Güneş, şöyle dedi:
“Bu sistemin en güzel tarafı hükümetin belli olması. Yerel seçimlerde niye belediye başkanını parlamenter sistem gibi seçmiyoruz. Belediye Başkanını ayrı seçiyoruz ve meclisi ayrı seçiyoruz. Öyle bir yapı olsaydı belediye meclis üyeleri, başkanı istedikleri zaman düşürebilirlerdi. Burada böyle bir garanti var.”
Güneş’in belediye başkanlarıyla ilgili tespiti doğru mu?
Kanuna göre, İsmail Güneş’in ifadesi tam olarak gerçeği yansıtmıyor. 5393 Sayılı Kanunu’nda Belediye Meclisi’nin yetkileri tanımlanıyor. Bu kanuna göre meclis üyeleri, eğer isterlerse Belediye Başkanı’nı devirebiliyorlar.
Aynı kanunun 26’ıncı maddesinde, ‘Yetersizlik’ tanımı yapılıyor.
Belediye başkanını bir önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu meclis üyelerine sunması gerekiyor.
Rapor, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse tutanak tutuluyor.
Tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine iletiliyor. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a sevk ediyor. Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşüyor.
Editör: Ali ARASLI