Ankara Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri ve 120 zabıta memuru alımı yapacak. Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete7de yayınlandı ve alınacak personelin nitelikleri de belirtildi. 

Resmi Gazete'nin 17 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan sayısında, Ankara Belediyesi'ne alınacak olan personelin nitelikleri belirlendi. Buna göre belediyenin alacağı itfaiye ve zabıta ekiplerinin özellikleri şöyle olacak:

İFTAİYE ERİ 100 KİŞİ

İtfaiye erinde en az 60 puan KPSS şartı aranırken, ön lisans mezunu olmak kadroya girmek için yetecek. Kadro için şu kriterler belirlendi:

"İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az (C) Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak".

ZABITA GÖREVLİSİ 120 KİŞİ

Zabıta perosneli içinde en az 70 KPSS şartı kondu ve bununla ilgili kararda aynı metinde yer aldı. Kararda;

"Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak" şartı yer aldı. 

HER 2 KADRO İÇİN DE GENEL ŞARTLAR ŞÖYLE:

Atanamayan Uzmanlar, çalışmalarını sürdürüyor Atanamayan Uzmanlar, çalışmalarını sürdürüyor

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  • • Türk Vatandaşı olmak,
  • • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • • Erkek adaylar için, askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak, • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
Editör: Ali ARASLI