Kültür ve Turizm Bakanlığı 235 sözleşmeli personel alıyor. Konuyla ilgili kurum tarafından ilan verildi. Başvuru yapacak iller belirlenirken, kadrolar ve illere göre dağılım şöyle:

MİMAR:

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (28): Adana (3), Adıyaman (4), Diyarbakır (5), Elazığ
(3), Gaziantep (3), Hatay (6), Şanlıurfa (4)

OEDAŞ, Uşak ve ilçelerinde elektrik kesintisi uygulayacak OEDAŞ, Uşak ve ilçelerinde elektrik kesintisi uygulayacak

ELEKTRİK MÜHENDİS

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Ankara (3), Adana (1), Adıyaman (2), Diyarbakır
(1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (2), Şanlıurfa (1).

İNŞAAT MÜHENDİSİ:
aşvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): Ankara (2), Adıyaman (1), Diyarbakır (2), Elazığ
(2), Gaziantep (2), Hatay (1), Kütahya (1), Muğla (1), Şanlıurfa (2), Trabzon (1).

MÜHENDİS: (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği )

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (6): Aydın (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (2),
Muğla (1)

MAKİNE MÜHENDİSİ:

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (2), Adıyaman (1), Ankara (1), Diyarbakır
(1), Edirne (1), Elazığ (2), Gaziantep (1), Hatay (1), Konya (1), Şanlıurfa (1), Van (1)

ŞEHİR PLANCI:

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (25): Adana (2), Adıyaman (4), Diyarbakır (3), Elazığ
(3), Gaziantep (3), Hatay (6), Şanlıurfa (4).

AKEOLOG:

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (49): Adana (7), Adıyaman (4), Diyarbakır (6), Elazığ
(2), Gaziantep (6), Hatay (10), Kahramanmaraş (6), Kilis (1), Malatya (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa (4)

MÜZE ARAŞTIRMACISI:

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (33): Adana (3), Adıyaman (3), Diyarbakır (2), Elazığ
(1), Gaziantep (4), Hatay (9), Kahramanmaraş (4), Kilis (1), Malatya (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3).

KÜTÜPHANECİ:

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (36): Adana (3), Adıyaman (3), Aksaray (1), Diyarbakır
(2), Elazığ (1), Gaziantep (3), Hatay (9), Kahramanmaraş (3), Kilis (1), Malatya (6), Osmaniye (1),
Şanlıurfa (3).
 

DİĞER KADROLAR VE BAŞVURU YAPACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ


1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Editör: Ali ARASLI