Uşak’ın kurtuluşunun 100. Yıldönümü için açıklama yapan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Ulu Önder Atatürk’ün ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri” emrini hatırlatarak, “Uşak, Büyük Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’den “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emrini aldığı yer olarak tarihe geçmiştir. Ecdadımızın büyüklüğü, o günlerde göstermiş olduğu mücadelesi, bizlerin geleceğe olan umudunu pekiştirmektedir” dedi.
AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak'ın kurtuluşu olan 1 Eylül’ün 100. yıldönümü için bir açıklama yaptı.  Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İşimiz hizmet, gücümüz millet sloganı ile çıktığımız bu yolda, hiçbir bireysel menfaat gözetmeden, Uşak halkı, ulusal ve uluslararası düzeyde ise Türkiye’yi onurlandıracak projeler geliştirmekten geri durmadık. Bağımsız, refah ve gelişmiş bir toplum arzusu ile altyapıdan üstyapılara, kültürel faaliyetlerden spor organizasyonlarına kadar hayalleri birer birer gerçeğe çevirdik, ümitleri yeşerttik. Geçmişimizden aldığımız güç ile geleceğimize, birlik ve beraberlik içinde bütün Uşak ve Türkiye ile bütünleşerek yürüyoruz” dedi.
Altay, "Millet olma şuurunu en güçlü şekilde idrak ettiğimiz Zafer Haftası’nda Uşak halkı için son derece önem taşıyan bir diğer tarih ise 1 Eylül Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’dur. Nice kahramanlıklara şahit olan şehrimiz, canı pahasına savunanların bize bir yadigârı ve emanetidir. Yedi düvelin üstümüze geldiği günlerde Uşak halkı, örgütlenerek vatanına ve milletine sahip çıkmıştır. Adlarını bile unuttuğumuz yüzlerce kahraman kendinden, ailesinden vazgeçmiş ve kahramanca şehit olmuştur. Uşak zafer savaşının en çetin geçtiği yerlerden birisidir" dedi.
Altay, şöyle devam etti: "Uşak, Büyük Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’den “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emrini aldığı yer olarak tarihe geçmiştir. Ecdadımızın büyüklüğü, o günlerde göstermiş olduğu mücadelesi, bizlerin geleceğe olan umudunu pekiştirmektedir. 1 Eylül ruhunu kıyamete kadar yaşatıp, o ruhla tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet ülküsüyle yedi düvele tekrar meydan okuyabiliriz. 2023,2053 ve 2071 hedeflerine şehrimizde yaşanan istikbal ve istiklal mücadelelerini aklımızdan çıkarmadan, emin adımlarla, istikrarla, güvenle ulaşacağız." Altay, "İşimiz hizmet, gücümüz millet sloganı ile çıktığımız bu yolda, hiçbir bireysel menfaat gözetmeden, yerelde Uşak halkı, ulusal ve uluslararası düzeyde ise Türkiye’yi onurlandıracak projeler geliştirmekten geri durmadık. Bağımsız, refah ve gelişmiş bir toplum arzusu ile altyapıdan üstyapılara, kültürel faaliyetlerden spor organizasyonlarına kadar hayalleri birer birer gerçeğe çevirdik, ümitleri yeşerttik. Geçmişimizden aldığımız güç ile geleceğimize, birlik ve beraberlik içinde bütün şehrimizle bütünleşerek yürüyoruz. 1 Eylül Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu vesilesiyle, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm yiğit vatan evlatlarını, bu toprakların bize yurt olması için canını ortaya koyan şehitlerimizi yeniden yad ediyor, saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.  
EŞME KAYMAKAMLIĞI’NIN SİTESİNDE İLK HEDEF AKDENİZ İLERİ EMRİ YER ALIYOR
Öte yandan Atatürk’ün Ordular İlk Hedef Akdeniz’dir ileri emiriyle ilgili bilgiler Eşme Kaymakamlığı’nın resmi internet sitesinde de yer alıyor. Sitede, konuyla ilgili şu bilgiler paylaşılıyor: “Atatürk ve silah arkadaşlarının konakladığı bu meşe ağacı, ilçe merkezi Eşmeye taşınmadan evvel ilçe merkezi olan Takmak Köyündedir. Kurtuluş Savaşı sırasında Uşak’ın düşman işgalinden kurtulması ile birlikte karargâh merkezi, Takmak’a taşınmış, Mustafa Kemal Paşa da Takmak’a gelerek savaşın sonraki kısmı ile ilgili önemli kararları burada vermiştir. Mustafa Kemal Paşa, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” şeklindeki tarihi komutunu Takmakta vermiştir.  Kurtuluş Savaşı komutanlarından Asım Gündüz, ‘Hatıralarım’ isimli eserinde; ‘’3 eylül 1922 sabahı Eşme sırtlarında idik. Yanmamış bir tek ev kalmamıştı. Bir kahvehanenin enkazı içerisinde yanmamış üç iskemle bulabildik. Başkumandan, İsmet Paşa ve ben oturduk. Karargâhımızdan beraberimizde subay olarak Rahmetli Şükrü Ali vardı. Mustafa Kemal’de büyük karar arifesinde olmanın fevkaladeliği görülüyordu. Bir anda bana döndü ve hazır olunuz talimatı verdi. Şükrü Aliye işaret ettim, kalem-kâğıt elinde bekliyordu, diz çöktü, elindeki çantayı beraberce tutarak seyyar bir masa durumuna getirdik. Her zaman ki gibi düşüncelerini en iyi ifade eden kelimeleri bulmakta hiç zorluk çekmiyordu. Metnini, zaferimizin en değerli vesikası olarak hassasiyetle muhafaza ettiğimiz tarihi emri yazdı:  ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!

Uşak'ta sahibi yabancı olan 5 ruhsatsız işyeri mühürlendi Uşak'ta sahibi yabancı olan 5 ruhsatsız işyeri mühürlendi

Afyon-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi’nde zalim ve mağrur düşmanın anasır-ı aslisini inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ederek büyük ve necip milletimizin fedakârlıklarına layık olduğumuzu ispat ediyorsunuz. Sahibi olan bu Türk Milleti, istikbalinden emin olmakta haklıdır. Muharebe meydanındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahede ve takip ediyorum. Milletimizin hakkındaki takdiratına delalet etmek vazifemi mütemadiyen ifa edeceğim.
Başkomutanlığa teklifatta bulunulmasını Cephe Kumandanlığına emrettim. Bütün Arkadaşların Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verebileceğini nazar-ı dikkate alarak ilerleme ve herkesin kuva-i akliyesini, menafi-i celadet ve hamiyetini müsabaka ile ibzali devam eylemesini rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi/Başkumandanı Mustafa Kemal’’. İşte bana, Eşme sırtlarında bu tarihi emrini yazdırdığı dakikada ayağa kalktı, geldi, gülen yüzü ve nemli gözleriyle apoletlerimi mübarek elleriyle omzuma taktı’’ diye yazmaktadır. Atatürk’ün yer aldığı resimdeki ağaç, meşe palamudu cinsi bir ağaç olup köylülerce ‘’ Gazi Dal’’ diye bilinir ve eski Uşak yolu üzerinde yer almaktadır.
Atatürk Ağacının bulunduğu tarla, sahibi tarafından hazineye bağışlanmıştır. Ağacın yıldırım düşmesi sebebiyle kurumaması için havuz yapılarak su doldurulduğu ve bir paratoner yerleştirildiği bilinmektedir. Takmak Köyünün kuzeyinde Bozlar yolu üzerinde, köye yaklaşık 1 km. mesafedeki Atatürk Ağacı 15.12.1988 tarih ve 691 sayılı karar ile tarihi sit alanı olarak tescil edilmiştir ve Takmak Şehitliğine 500-600 m. mesafededir.
 

Editör: TE Bilişim