Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
ALİ ARASLI///
Uşak Belediyesi’nin Çarşı Uşak projesiyle ilgili yeni bir süreç başlıyor. Çarşı Uşak, kentin hafızası için büyük önem taşıyor. Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, proje için bir duyuru yaptı. Başkan Çakın’ın yaptığı duyuruda, projeyle ilgili yeni bir süreç başladığını ifade edildi.
Başkan Çakın, projeyi etap etap yapacaklarını duyurdu. Çakın’ın açıklamalarında dikkat çeken bir nokta var. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgedeki yapılaşma sürecini Kasım ayında Bakan Özhaseki açıklayacak.
ÇARŞI UŞAK11 (6)
Başkan Çakın’ın açıklamasında ‘rezerv alan’ ifadesi sıkça yer aldı. Çarşamba pazarı, eski garaj ve ayakkabıcılar çarşısının 40 bin metrekarelik alanda Çarşı Uşak oluşturulacak.
Çakın, proje için şu bilgiyi verdi:
“Proje alanının bakanlık tarafından rezerv alan ilan edilmesi için başvurduk. Rezerv alan ilanından sonra Kasım ayı içerisinde hak sahipleri görüşeceğiz. Hak sahipleriyle muvafakat belgesinin imzalanması için görüşmelere geçilecek”.
ÇARŞI UŞAK11 (7)
Peki nedir bu rezerv alan? Rezerv alan itirazı neden?
Çarşı Uşak projesine uyarlanması düşünülen rezerv alan, dün ve önceki gün tartışıldı. TBMM’ye gelen yeni kentsel dönüşüm ve afet yasasında bu konu yer ediniyor.
Dün bu konuda, CHP’li Milletvekili Gökan Zeybek, TBMM’de komisyonda kabul edilen rezerv alan uygulaması için bir açıklama yaptı. Zeybek, rezerv alan ilanının mülk sahiplerini sıkıntıya sokacağını, kentsel dönüşüm yasası üzerinden ele aldı. Zeybek, “rezerv yapı alanı” denilen bölgelerin mülkiyetinin el değiştirebileceğini öne sürdü.
ÇARŞI UŞAK11 (4)
Çevre Bakanlığı mülkiyetle ilgili el değiştirme hakkına sahip!
Zeybek’in tepkisi üzerine konuyla ilgili yasaya baktık. Rezerv alan ilan edilen bir bölgenin mülkiyetinin hak sahibinden alınabileceği kanunla sabit. 6306 sayılı yasa bu konudaki tanımı ve sınırı net bir şekilde çiziyor.
Söz konusu kanunun 6’ıncı maddesindeki 5’inci bölümünde konu şöyle özetleniyor:
(5) Bakanlık;
a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya,
b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya,
c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye,
Ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,
d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye, yetkilidir.
ÇARŞI UŞAK11 (1)
TBMM'DEKİ İMAR KOMİSYONUNDA BU MADDE DEĞİŞSİN TALEBİ VARDI
Öte yandan yeni kentsel dönüşüm yasasında söz konusu maddenin değiştirilmesi veya metinden çıkarılması istendi. Fakat bu talep reddedildi. Uşak'ta uygulanacak olan çarşı projesinde, söz konusu maddenin olup olmayacağı bakan kente geldiğinde öğrenilecek.
ÇARŞI UŞAK11 (2)ÇARŞI UŞAK11 (3)
Editör: Ali ARASLI