Eğitim güçlüğü anlamında kullanılan disleksi, eğitim çağındaki çocukların ve anne ile babaların sorunu. Disleksi olan çocuk kadar, anne ve babalar da çok zorlu dönemlerden geçiyor.

Eğitim zorluğu yaşayan çocuklar, çevreleriyle de iletişime geçmekte zorluklar yaşayabiliyor. Anne ve babalar, çocuklarına ‘sen özelsin’ deseler de, akranlarına göre geride kalan çocuk kendini dışlanmış hissedebiliyor.

Disleksi olan çocuklar için haftada 1 gün rehabilitasyon eğitimi ile normal kaynaştırma eğitimi veriliyor. Çocuk belli günlerde rehabilitasyon merkezine gidiyor ve normal okula devam ediyor. Öğretmenler eğer anlayışlıysa hem de çocuk, hem de aile çok şanslı.

Disleksi hakkında Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, önemli bilgiler verdi. İşte Kilit’in verdiği önemli bilgiler:

Yanlış okuma yapabiliyor!

Dislekside okuma; heceleyerek okuma, okumanın çok yavaş olması, okuduğunu anlamada problem, okurken hece atlama veya hece ekleme, yanlış okuma veya bazı harfleri okuyamama şeklinde kendini gösterebilir.

Erken teşhis çok önemli

Çocuklarda ilkokul çağından önce sağını solunu karıştırma, merdiven çıkmakta zorlanma, ayakkabı bağlamada problem, düğme iliklemede problemler görülebiliyor. Ayrıca sosyal hayatta arkadaş ilişkilerinde problemler, aşırı alınganlık, aşırı tepki verme gibi durumlarda yaşanabiliyor. Disleksinin genel anlamda tedavisi özel eğitimdir, o yüzden de dislekside erken teşhis çok önemlidir.

Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, en sık birlikte görüldüğü hastalığın da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ders çalışmama isteği olduğunu kaydetti.

İşte disleksinin neden olabileceği zorluklar

Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, dislekside akademik alanda yaşanan ve fark edilebilecek zorlukları şöyle sıraladı:

-Zeka düzeyi normal veya normalin üstünde olmasına rağmen okumayı öğrenmede güçlük belirgindir. Ses harf ilişkisi kurmakta zorlanır, özellikle ‘b-d, p-g’ harflerini karıştırır.

-Okurken harf veya sözcük atlama, harf veya sözcük ekleme olabilir.

-Yazı yazması yavaştır, belli bir düzende yazmakta zorluk çeker. Tahtada yazılan yazıyı defterine kopya etmekte güçlük çeker. Ayna görüntüsü yazısı vardır, harfleri ve rakamları ters yazar.

-Eksik harf, hece veya fazla harf, hece yazabilir, kelimeler arasında boşluk bırakmaz. 

-Matematik sembolleri öğrenmekte zorluk yaşar, bu sembolleri karıştırabilir (+, x). 

-Paraları tanımada, saati öğrenmede, çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanır. 

-Günleri, ayları, mevsimleri sıralamakta sorun yaşar .

Uşak'ta bedava yemek ve üste para verilen yaşlı bakım kursu, işi olmayan kadınlara yarayacak Uşak'ta bedava yemek ve üste para verilen yaşlı bakım kursu, işi olmayan kadınlara yarayacak

-Organizasyon yapabilme, dikkat ve oryantasyon alanında da sorunlar belirgindir. Çok konuşma, dikkat eksikliği, konsantre olmada güçlük, aşırı hareketlilik gözlenir. 

-Zamanı ayarlamada güçlük çeker, nerden başlayacağını bilemez, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçar. Verilen ödevleri planlama ve düzenlemede güçlük yaşar.

-Yer, yön tayini yapmakta zorlanır, sağ-sol, üst, alt, ön- arka kavramlarını karıştırır. 

-Özellikle ders çalışmaya karşı isteksizdir, yakınlarından yardım ister, sık sık ara verir, odaklanma problemleri belirgindir. 

-Akranları ile ilişkilerinde güçlükler olabilir. Akranları tarafından eleştiri veya uyarı aldıklarında dikkate almaz veya aşırı tepki gösterir.

-Sonunu düşünmeden hareket edebilirler, daha çocuksu davranabilir. 

-Jest, mimik, sözel olmayan iletişim becerilerini anlayabilmek ve kullanabilmek ile ilgili güçlük yaşar.