Eşme Uluyayla'da kayrak toprakta yetişen salatalık, Türkiye ve Avrupa soflarında turşu olarak yerini alıyor Eşme Uluyayla'da kayrak toprakta yetişen salatalık, Türkiye ve Avrupa soflarında turşu olarak yerini alıyor

Resmi Gazete’de Kur Korumalı Mevduat için önemli bir karar yayınlandı. Karara göre 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın kurumların 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildi. 7408 sayılı karar yayınlanırken, söz konusu istisna maddenin KKM hesabıyla ilgili olduğu görüldü.

MADDE ŞÖYLE:

Geçici Madde 14/4 fıkrası:

“Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkilidir.’’

Editör: Ali ARASLI