Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla radyasyon güvenliği tüzüğü yürürlükten kalktı.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla radyasyon güvenliği tüzüğünün kalktığı duyuruldu. Resmi Gazete’deki kararda çok kısa bir metinle bilgi verildi.

7742 karar sayısıyla şu ifade paylaşıldı:

“24 Temmuz 1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan “Radyasyon Güvenliği Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Atanamayan Uzmanlar, çalışmalarını sürdürüyor Atanamayan Uzmanlar, çalışmalarını sürdürüyor

Radyasyon güvenliği tüzüğü, yönetmelikle bağlı olarak radyasyon tehlikesi konusunda tedbirleri içeriyordu.

YÖNETMELİKTEKİ 16. MADDE KALKTI

Öte yandan Yönetmelikte 16. Madde de yürürlükten kalktı. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 16'ıncı maddesinin yürürlükten kalktığı bildirildi. 

Yürürlükten kalkan madde şöyle:

Radyasyon alanlarının izlenmesi Madde 16 - Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler kullanılır.

Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri Kurum tarafından belirtilen sıklık ve yöntemlere uygun olarak yapılır.

Bu ölçümlerde kullanılan cihazların kalibrasyonları Kurum tarafından uygun görülen aralıklarla, Kurumun İkincil Standart Dozimetre Laboratuvarı'nda yapılır.

Editör: Ali ARASLI