4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ege Akersoy kimdir? Ege Akersoy neden tutuklandı? Ege Akersoy kimdir? Ege Akersoy neden tutuklandı?


Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci  maddenin  (b)  fıkrası  gereğince  2022  KPSS  (B)  grubu  ve E-KPSSP1, KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan  sıralaması  esas  alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Başlama Tarihi: 07.06.2023
Başvuru Bitiş Tarihi: 21.06.2023 (mesai bitimi)


KADRO SAYISI: PERSONEL-1
BAŞVURU FORMU: sutcuimam

Editör: Ali ARASLI