Son dönemlerde dünya genelinde yaşanan gıda fiyatlarındaki artış ve ürünlerin bulunmasındaki zorluklar, yaşam mücadelesini daha zor hale getirdi. Bu konuda bir araştırma yapan BAREM’in global ortağı WIN International, 36 ülkeden verileri birleştirdi ve Türkiye ile ilgili de veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre
Türkiye’deki vatandaşların yarısı geçim mücadelesinde.

BAREM’in global ortağı WIN Grubu, dünya genelinde 36 ülkeden vatandaşlar arasından 29.739 kişinin görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Anketi - WWS 2022'yi yayımladı. Araştırma, vatandaşların mevcut mali durumlarını ve enflasyonla nasıl başa çıktıklarını analiz ediyor. Araştırmada, Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin dünya çapında tüm ekonomileri etkilediği ve hayat pahalılığının çok önemli bir faktör haline geldiği görülüyor.

COVID-19 ve birçok ülkeyi etkileyen siyasi ve ekonomik krizler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler, yaşam maliyetinin artmasına neden oldu. Birçok insan finansal açıdan o kadar mücadele ediyor ki dünya çapındaki vatandaşların sadece %25'i rahat bir şekilde yaşıyor. Bir aile geçindiren 35 ila 44 yaşları arasındaki kişiler, yaşam maliyetleri nedeniyle en çok etkilenenler arasında. Araştırma, katılımcıların eğitim seviyelerine göre de önemli farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. Görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%54) temel eğitim almış veya hiç eğitim almamış, faturalarını ödemekte güçlük çeken kişilerken, geriye kalanı daha yüksek eğitim düzeyindeki (yüksek lisansını tamamlamış) kişilerden oluşuyor. Doktora yapmış kişiler ise bu konuda daha az zorluk yaşıyorlar (yalnızca %25'i maddi olarak zorlandıklarını söylüyor). Ülke düzeyinde, Arjantin (%76), Lübnan (%69) ve Şili (%65) mali sıkıntı yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, artan yaşam maliyeti nedeniyle harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Ankete katılanların %48'inin önceki aylarda bazı harcamalarını azalttığı ve en çok etkilenenlerin 45-54 yaş grubu (%51) olduğu görüldü. Öte yandan, yanıt verenlerin %19'u aylık bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bu oran 65 yaş üstü kişilerde biraz daha yüksek (%24). İstihdam durumuna göre sonuçlar incelendiğinde, önemli farklılıklar olduğuna dair bir kanıt yok. Hem tam zamanlı çalışanlar hem de işsizler harcamalarında zaten kısıtlama yapmışlar veya yapmayı planlıyorlar (sırasıyla %77 ve %79). Bununla birlikte, ülkeler arasında da önemli farklılıklar kaydedildi. Yunanistan ve İrlanda'daki insanlar harcamalarını çoktan kısmışken (her ikisi de %70), Japonya'daki vatandaşların sadece %19'unun harcamalarını kıstığı görülüyor.

Türkiye’de yarıya yakını finansal mücadele içinde

İsrail ve Gazze Hattı'nda 5 bin roket atıldı! Son dakika haberi İsrail ve Gazze Hattı'nda 5 bin roket atıldı! Son dakika haberi

Türkiye’de finansal anlamda konforlu yaşayanların oranı yüzde 17. Yüzde 38’i ne çok rahat yaşadığını ne de finansal bir mücadele içinde olduğunu söylüyor. Yüzde 45’i ise geçinebilmek için finansal mücadele içinde olduğunu ve harcamalarını çoktan azalttıklarını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si, önümüzdeki aylarda aktif olarak harcamaları azaltmayı planlıyor. Şimdiye kadar ve önümüzdeki aylarda harcamalarımda bir değişiklik yapmayı planlamadım diyenlerin oranı ise yüzde 20.

Editör: TE Bilişim