Uşak Belediyesi benzinlik alanını satışa çıkardı. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 6988 ada ve yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik benzinlik alanı satışa çıkarıldı. 24 milyon 250 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan benzinlik alanı için 727 bin 500 TL geçici teminat verilecek.

Kapalı zarfla teklif verecek olan katılımcıların tekliflerini en geç 11 Temmuz 2023 tarihinde verileceği ilanla belirtildi. İlanda, “Kapalı Teklif Zarfını verecek katılımcılar, teklif zarflarını en geç 11/07/2023 tarihinde saat 14:05’ e kadar belediye encümeni salonunda Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yetkilisine vereceklerdir. İstekliler Posta ile teklif vermeleri durumunda tekliflerini en geç 11/07/2023 Salı günü saat 10:00’ a kadar Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok Kat 4 adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz. İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Uşak Belediyesi’nin sosyal tesislerindeki ucuz çay ve yemek dönemi bitti! İşte zamlı fiyatlar! Uşak Belediyesi’nin sosyal tesislerindeki ucuz çay ve yemek dönemi bitti! İşte zamlı fiyatlar!

     

Editör: Ali ARASLI