Uşak, Kütahya ve Eskişehir’in su kaynaklarını tehlikeye sokan unsurlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular…

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), Uşak, Kütahya ve Eskişehir’de hala su kaynaklarının tehlikede olduğunu bildirdi. Erzincan İliç’te meydana gelen facianın ardından, hala bu bölgelerde siyanürle altın ve diğer cevherlerin arandığını ve Murat Dağı’na da benzer bir sistemin kurulmak istendiğini bildiren ESÇEVDER, su kaynakları için kritik uyarıyı yaptı. ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, yaptığı açıklamada, önemli noktalara değindi.

Su Kaynağı1

UŞAK, ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA’DA HALA SİYANÜRLE MADENCİLİK FAALİYETLERİ VAR!

Yurtman, şöyle konuştu:

Uşak'taki eski Başkan: Borç bu kadar değil, baksınlar yanlış varsa kendimi hapse attırırım Uşak'taki eski Başkan: Borç bu kadar değil, baksınlar yanlış varsa kendimi hapse attırırım

“Bir şirketin kârı uğruna hukuku, insanı, yaşamı ve doğayı hiçe sayan çevre katliamına karşı meslek odaları ve yurttaşlar tarafından yapılan onlarca başvuru ve uyarıya karşın kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmekten kaçındığı, şirketin kollandığı, uygulamalarına göz yumulduğu ortaya çıktı.

Felaket halen sona ermiş değildir. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş halen bölgede faaliyetine devam etmektedir. Milyonlarca ton tarım toprağı siyanür ve diğer kimyasallarla zehirlenmiş ve on yıllarca kullanılamaz hale getirilmiş, bölgedeki kırsal içme suyu kaynaklarının neredeyse tamamı kirlilik nedeniyle yıllarca içilemez hale getirilmiş, doğal yaşam zenginliği ile ünlü bölgede artık kuşlar dahi uçamaz olmuştur. İşletme Fırat nehrinin bir kolu olan Karasu ve bunun üzerinde bulunan Bağıştaş barajına çok yakın konumdadır. İşletmenin bulunduğu alanın akarsu ve baraja göre daha yüksek konumda olması, işletmede oluşabilecek her türlü sıvı atığın serbest kalması halinde aşağı doğru akarak Karasu ve Fırat’a erişmesi ve felaketin tüm Fırat nehri boyunca bölgeye yayılması an meselesidir.

çukur3

Birkaç şirketin kar etmesi uğruna tarım alanlarımıza, göllerimize, doğal yaşamımıza ve nihayet yurttaşlarımızın canlarına göz göre göre kastedilmesine göz yumanlar yargılanmalı, yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermelidirler.”

Su Kaynağı2

“Bu hesabın sorulmaması daha önce de defalarca duyurduğumuz gibi yarın Kaymaz’da Koza Madencilik, Sarıcakaya’da Cengiz Holding tarafından da aynı katliamların gerçekleştirilmesine yol açacaktır” diyen Yurtman, şöyle devam etti: “Sarıcakaya’da gerçekleştirilmesi planlanan çevre katliamının İliç’de yaşanandan çok daha vahim boyutlarda olacağı konunun uzmanlarınca dile getirilmektedir. Tüm Eskişehir ve Sakarya havzası İliç’te meydana gelenden daha büyük katliam ve felaket tehdidi ile karşı karşıyadır. İliç’te yaşananların hesabı sorulmazsa aynı felaket Eskişehir’de de yaşanacaktır! Yaşanan felaketlerin özünde, ülkenin en stratejik kaynaklarından olan madenlerimizin, özel şahısların işletmesine açılmış olması yatmaktadır. Bu felaketlerin önüne geçilmesi, madenlerimizin birkaç şirketin ve onlara göz yumanların değil ülke menfaatleri yolunda kullanılabilmesi için tüm maden işletmeleri derhal devletleştirilmeli, madencilik özel teşebbüse kapatılmalıdır. Biz de Eskişehir Çevre Derneği ( ESÇEVDER ) olarak yurttaşlarımızın yaşamlarının, ülkemizin menfaatlerinin, toprağının, suyunun, doğal yaşamının bir avuç şirket patronu ve onların yasa dışı faaliyetlerine göz yumanlara karşı korunması, sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulması için bugün Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Tüm halkımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz”.

Editör: Ali ARASLI