Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, gelişen sanayi ve teknolojinin eko-sisteme zarar vermemesi için şimdiden tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Doğa ve çevrenin herkese lazım olduğunu ve bunun bilinciyle sanayinin ve teknolojinin imkanlarından yararlanılması gerektiğini ifade eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, iktisadi kalkınma ve teknolojik gelişmenin sağladığı refah, verimlilik artışı, konfor ve yüksek yaşam standartları inkâr edilemeyeceğini ancak bununla birlikte nüfus artışı, aşırı kentleşme ve sanayileşmenin yol açtığı baskıların ekosistemimiz üzerindeki etkilerinin yıkıcı boyutlara ulaşabilmekte olduğunu belirtti.
Vahşi kapitalizm ve kar hırsının doğayı her geçen gün daha çok tahrip etmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Bu tahribat karşısında sel, kuraklık, yangın gibi doğal afetler gittikçe artmaktadır. Bu bakımdan sanayileşme ile doğanın korunması arasındaki hassas dengeyi çok iyi gözetmemiz gerekmektedir. Modern zaman insanın ihtiyaçları ve yaşam biçiminin şekillendirdiği dünyamızda sanayileşme kaçınılmazdır ve temel ihtiyaçtır, bunu söylemek çevre ve onun korunmasında bir çelişki oluşturmaz. Günümüz dinamiklerinde ekosistemdeki büyük değişikliklerle mücadele etmek ve daha yaşanır bir dünya kurmak elimizdedir. İnsana, canlılara ve tüm doğaya saygı göstermeyi salık veren bir medeniyetin mensupları olarak bu aynı zamanda bizler için bir görevdir. Peygamberimizin “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz!” öğüdüne uygun olarak doğamıza sahip çıkmalı ve onu korumalıyız.” dedi.
Ortak akılla Uşak’ta sanayi ve çevre uyumunu sağlayacaklarını ifade eden Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi olarak “Amacı “Ortak Akıl”, Hedefi “Başarı” olan ve ilimizdeki kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan sanayi ve çevre çalıştayına değinen Savaş, Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu oluşturduklarını ve kurulun ilk yaptığı çalışmalardan birinin ‘Yeşil OSB’ ilgili olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Savaş, “Geçtiğimiz günlerde yaptığımız çalıştayımızın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin endüstri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri minimize edecek önlemlerin alınması için ülke olarak imza attığımız uluslararası sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirecek farkındalığı geliştireceğine inanıyorum. Bu farkındalığın doğal bir sonucu olarak bu çalıştay daha yaşanabilir çevre mottosuna da büyük bir katkıda bulunacak” şeklinde konuştu.

Altaylı, CHP'li vekili iktidar yağcısı olarak gördü Altaylı, CHP'li vekili iktidar yağcısı olarak gördü

Editör: TE Bilişim