Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, tehlike çanlarının Porsuk ve Gediz Nehri için çaldığını bildirdi. Murat Dağı’nda kurulması talep edilen altın madeni hakkında bir açıklama yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği  Başkanı Sadık Yurtman, dernek adına paylaştığı basın bildirisinde, 10 kentin büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.     Yurtman, “2017 Yılında  Murat Dağı'nda altın madeni aranması ile ilgili girişimi Eskişehir, Kütahya ve Uşak halkının  direnişi ve itiraz davalarının kazanılmasıyla engellenen Anadolu Export Maden A.Ş.     3 yıl aradan sonra bu kez “Altın gümüş madeni kapasite artırımı, pasa döküm ve kırma eleme tesisi” kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Şirketin hazırladığı ÇED dosyası 18 Kasım 2022 Cuma günü Bakanlık’ın alt birimi ( İDK ) İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu’nun organizesi ile Uşak ve Kütahya’dan 20 köy muhtarı, meslek odaları başkanları ve çevre örgütlerinin de olduğu 100 kişi ile Ankara’ya gidildi. Bakanlık’ın “Beş temsilci katılabilir” kararına rağmen toplantıya Gediz ve Banaz’dan 10 muhtar, 1 belde belediye başkanı, Su kooperatifi Başkanı, Banaz Ziraat Odası Başkanı, Ankara ve Uşak Tema temsilcileri ile Uşak ve Kütahya Barolarından 5 avukat toplantıya katıldı. Şirketin ruhsatlı sahası 1300 hektar olup işletme ruhsatı almak istediği ve maden arayacağı sahasında  415 hektarın tamamı ormanlardan oluşmaktadır.  Şirketin CED dosyasında  1 yıl içinde 212 bin ağaç keseceğiz demesine rağmen kesilecek ağaç sayısı 1 milyonu geçeceği hesaplanmaktadır” dedi.

“Bölgenin en önemli özelliği su havzası olması ve  Anadolu’nun toplam su rezervinin %40’nı karşılaması , Gediz nehri ve Porsuk Çayının  doğduğu, Menderes ve Sakarya’nın beslendiği ayrıca  1. derece deprem riskinin olduğu saha aynı zamanda ormanla kaplı olduğu halde bile heyelan riski taşımakta ve buna rağmen milyonlarca ton ağır metal içerecek pasa bu bölgeye yığılacaktır” diyen Yurtman, şöyle devam etti: “Cevheri çıkarmak için Gediz Nehrinin ve Porsuk çayının doğduğu sahada ikisi ana ocak olmak üzere 5 ayrı alanda patlatma yapacağı  ilk 5 yıl için bu ocakların derinliğinin 30 ile 98 metre arasında olacağını CED raporunda belirtiliyor. Murat Dağında Altın, Gümüş madeni aranmasıyla Başta Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Denizli, Manisa, Aydın, İzmir, Bilecik, Adapazarı illeri suya karışacak siyanür ile zehirlenecek ve bu illerde yetişecek her türlü tarım ürünleri, meyve ve sebzeler bundan etkilenecektir.  Proje kabul edilip Altın aramaya başlanılırsa, Uşak ve Banaz’ın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan Küçükler Göleti ve Çokrağan Mağarası maden sahasının hemen altında olup ilk patlatmalarla mağaranın çökmesi ve göletin zarar görmesi yer altı sularının kaçması veya yok olması  kesindir. Bölgenin ormansızlaştırılması ve binlerce kilo dinamitin yaratacağı toz ve duman ve moloz bölgeyi yaşanmaz bir bölgeye çevirecektir. Beş yılın ardından                2 Kışladağ büyüklüğünde oluşacak çukurların ve çöp diye yığılacak 100 milyon ton pasanın yaratacağı ağır metal kirliliğinin,  Porsuk ve Gediz çaylarının kurumasının hesabını ve sorumluluğunu kim üstlenecek”.

Uşak’ta öğrenci ve emekliye çay 1 TL oldu! 2000 TL’ye düğün yapmak artık mümkün! Uşak’ta öğrenci ve emekliye çay 1 TL oldu! 2000 TL’ye düğün yapmak artık mümkün!

Editör: TE Bilişim