Uşak Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Aşçı, 2 Eylül 1920'de Yunanlılar'ın indirmek istediği Türk bayrağı için direnen okul müdürünün hikayesini paylaştı. Aşçı, o dönemde Yunanlıların Yunanca zorlamasında bulunduğunu ve bunun için okullardan Türk bayraklarını indirmek istediğini aktardı. Aşçı'nın aktardığına göre, yaşanan olay şöyle:

Uşak Deri Karma OSB Başkan Coşkun Güngör'ün acı günü Uşak Deri Karma OSB Başkan Coşkun Güngör'ün acı günü
2 Eylül 1920
Kuvayi Milliye yanlısı Vakit Gazetesi'nin 2 Eylül 1920 tarihli nüshasında "Yunanlıların Yeni Bir İcraatı" başlıklı haberde mevcut durum şöyle aktarılmaktadır;
“Yunanlıların Yeni Bir İcraatı
İzmir’den gelen yolcunun ifadesine göre, Yunanistan’ın İzmir Valisi Maarif Müdürü’nü nezdine davet ile mekteplerde bundan sonra Yunan bayrağı keşide edileceğini ve bilâtefrîk cins ve mezhep eski Türk mekteplerine Rum ve Ermeni ve Musevî çocuklarının kabul edileceğini, İzmir’in Yunan idaresine tevdiinden evvel mekteplerde okunan Tarih gibi bazı derslerin kaldırılacağını, Yunan lisanı tedris edilmek üzere ayrıca Yunan muallimlerinin tayin olunacağını tebliğ eylemiştir.”
Yunan İşgal Ordusu’nun bu tebliği Uşak Kazasına ulaşıp uygulanmaya çalışıldığında Özel Numuneyi Edep Mektebi Kurucu Müdürü ve Sahibi Hüseyin Remzi Efendi eliyle göstererek Türk Bayrağının indirilmesini isteyen Yunan Onbaşıya şöyle karşı çıkmıştır;
Hayır indiremezsiniz. Cenevre devletler hukukuna göre hastanelerden ve okullardan bayrak indirilemez. Niçin, ne hakla? İn o sandalyeden ve komutanına, okul müdürü bayrağı vermiyor de. Bu bayrak oradan inmeyecek ve Yunan karakoluna gitmeyecek!
Kaynak:Abdurrahman Yalçınkaya, Vakit gazetesinde Millî Mücadele (16 Mayıs 1919- 20 Kasım 1922), Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Erzurum 2019, bkz. Vakit, 2 Eylül 1920 (1336), Numara 981, s. 1.
Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekli Yusuf Ziya Başpınar, Uşak Halk Eğitimi Dergisi, Cilt:ı sayı:6 s.20,31 Ocak 1988
Editör: TE Bilişim