Uşak Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Aşçı, Uşak Yerel Tarih Platformunda ilginç bir görüş paylaştı. Aşçı'nın "Yecüc-Mecüc/Gog-Magog Uşak'tan mı Çıkacak?" başlığıyla verdiği bilgiler dikkat çekti. İşte o paylaşım

Fotoğraf İngiltere nin Londra şehrinde ki Guildhall Müzik ve Drama Okulu binasında bulunan Gog-Magog heykelleridir.

Gog ismiyle kastedilen kişinin Lidya kralı Gigis (Gyges, hük. MÖ. 680-652) olabileceği iddia edilmiştir.

Gigis’in Akatça Gugu olarak isimlendirildiği dikkate alındığında Magog isminin Akatça, “Gaga/Gugu ülkesi” anlamına gelen matGaga/matGugu kelimesinden geldiği öne sürülerek bu iddia desteklenmeye çalışılmıştır.

Birçok yahudi araştırmacı Lidya kralı Giges’in kutsal Yecüc’ün sureti olduğuna ve Hezekiel’in kitabında, Kuran’da, İncil’de ve vahiy kitaplarında geçen Mecüc’ün kralı olduğuna inanır.

Kıyamet öncesi çıkacağına inanılan Barbar Meʾcūc milleti ve komutanı Yeʾcūc hakkında; Uşak-İzmir arasını içine alan Antik Lidya Medeniyetinin Kurucusu Lidya kralı Gigis (Gyges, hük. MÖ. 680-652) olduğu iddia edilir.

Yahudi eskatolojisi Yecüc ve Mecüc'ü, Mesih çağını başlatacak olan Mesih tarafından yenilecek düşmanlar olarak gördü . Hıristiyanlığın yorumu daha keskin bir kıyamettir .

Lidyalılarda Gog kelimesi Lidya kırallarının lakabı olan Gyges'-le aynıdır.

Barbar ve savaşçı bir kavim olarak tanımlanan Yeʾcūc ve Meʾcūc, ahir zamanda ortaya çıkarak yeryüzünü fesada uğratacak kavimler olarak Kur’an’da, Tanah’ta ve Yeni Ahit’te karşımıza çıkmaktadır.

Tek tanrılı dinlerin en eskisi Yahudilikte ; Yeʾcūc (Gog), Kral, Lider ve Komutan; Meʾcūc (Magog), Yeʾcūc’un Emrindeki Ordu ahir zamanda İsrailoğullarına saldıracak ve Tanrı’nın müdahalesiyle yok edilecektir.

Tarih içerisinde bir çok millete yecüc ve mecüc ifadesi kullanılmıştır.

Uşak'ta ve çevresinde yağmurlu bir hava olacak Uşak'ta ve çevresinde yağmurlu bir hava olacak

YECÜL İLE MECÜC NEDİR?

Hz. Muhammed (S.A.V.) bazı hadislerinde Yecüc ve Mecüc, kıyamet alametlerinden birisi olarak geçer. Bu kavmin çıkışı Mehdi'nin çıkışından ve İsa Mesih'in sahte mesih Deccal'i öldürmesinden sonra gerçekleşecektir. Yecüc ve Mecüc, Allah'ın kendilerine musallat edeceği bir tür ile helak edileceklerdir.
 

Editör: TE Bilişim