Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sınav yönetmeliği belli oldu. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde açıklanan sınav yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre sınav takvimi de netleşti. İşte yeni sınav takvimi:

1) Ölçme ve değerlendirmede aşağıdaki genel esaslar gözetilir:

a) Öğrencilerin başarısı, öğretim programındaki kazanımlar esas alınarak dersin özelliğine göre yapılan ölçme uygulamaları neticesinde alınan puanlara göre tespit edilir.

b) Ölçme uygulamaları neticesinde öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi, beceri ve duyuşsal özellikleri kazanıp kazanmadığı düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir.

c) Ölçme uygulamalarında geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği ya da kontrol listeleri kullanılır.

ç) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede BEP esas alınır.

Uşak Eğitim İş, hayatını kaybeden çocuk işçi sayısını açıkladı Uşak Eğitim İş, hayatını kaybeden çocuk işçi sayısını açıkladı

d) Sınav, ölçme değerlendirme ve yerleştirme işlemleri; güvenirlik, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapılır.

e) Sınavlar adaylara/öğrencilere aynı ya da farklı sorularla aynı anda veya farklı zamanlarda basılı veya elektronik ortamda uygulanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Uygulama Esasları ile Ulusal ve Uluslararası İzleme Araştırmaları

Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 5- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Sınav, öğrencilerin kazanım ve beceri edinme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılır.

b) İlçe, il veya ülke genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlüklerince yürütülür.

c) Bir dönemde her dersten iki yazılı sınav yapılır. Ancak haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilir.

ç) Okullarda sınavlar;

1) 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,

2) 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,

3) 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,

4) 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası,

aralığında yapılır.

TÜM YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ.... 

Editör: Ali ARASLI