Uşak'ta öksüz ve yetim Müslüme'nin hazin ölümü Uşak'ta öksüz ve yetim Müslüme'nin hazin ölümü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 72 sözleşmeli personel alacak. Konuyla ilgili ilan kurumun resmi sitesinden yayınlandı. İlana göre  alınacak personelde KPSS3 puan türünden en az 70 şartı aranıyor.
Alınca personelin 61 stajyer hava trafik kontrolörü ve 11’i de asistan hava trafik kontrolörü olacak. KPSS Puanının Geçerlilik Yılı olarak 18 Eylül 2022 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı belirlendi. İlanda, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır” denildi.
Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
a)  Türk Vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  18 yaşını tamamlamış olmak,
d)     Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f)  Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
Editör: Ali ARASLI