Ek MTV'nin ödenmeyeceğine dair iddialar doğru mu? Anayasa Mahkemesi Ek Motorlu Taşıtlar Vergisini iptal mi etti? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeyenlere har hangi bir ceza var mı yok mu? Söz konusu sorular üzerinden bazı basın yayın organlarında ortaya konan iddialara Gelir İdaresi Başkanlığı bir açıklamayla yanıt verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergilerin ödeneceğini şöyle açıkladı:

AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞDU

"Bazı basın yayın kuruluşlarınca ek motorlu taşıtlar vergisinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı görüldüğünden mükelleflerimizin doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ihdas edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir."

Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek

EK MTV 6 ŞUBAT 2023 GÜNÜ GECE YARISINA KADAR ÖDENEBİLİR

"7456 sayılı Kanunla düzenlenen EK MTV, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergidir.  Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi, Başkanlığımızca ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız."

Editör: Ali ARASLI