Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aralarında Uşak'ın da bulunduğu 81 il için güvenlik personeli alınacak. Toplamda 4500 personelin alınacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UŞak'a ayırdığı kontenjan 40 olarak görüldü.  Uşak’tan 16 erkek ve 9 kadın güvenlik görevlisi, 6 elektrik tesisatçısı, 3 sıhhi tesisatçı, 1 havuz suyu operatörü ve 5 iklimlendirme personeli olmak üzere toplam 40 kişi alınacak.

Buna göre bakanlık tarafından yapılan açıklamada., "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı yapılacaktır" denildi.

TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ KADROLARLA İLGİLİ ŞU DETAYLAR VAR:


I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.
A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı
hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor
olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1
yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
B- Özel Şartlar
1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde
belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik
süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
2) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik
Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş
kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.
3) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı
(En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan
alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.
4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı,
Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK

Başvurular 28 Ağustos 2023 günü başlayacak ve 6 Eylül 2023 saat 17'ye kadar e devlet üzerinden yapılacak. 

İşe başvurmak için 

Uşak'ta ikinci el hafif ticaride en çok satan marka ve modeller ne? Uşak'ta ikinci el hafif ticaride en çok satan marka ve modeller ne?

e-Devlet üzerinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı


(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Ayrıca Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu
veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecek. 

İŞTE İL İL GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN ALACAĞI PERSONELLER VE LİSTESİ

Editör: Ali ARASLI