Türkiye'deki araç ve otomobil sahiplerinin büyük bölümünün tepki gösterdiği ek MTV'yi ödeyenlerin oranı her 10 kişide 2 kişi oldu. Ağustos ve Kasım ayında tekrar ödenmesi kararlaştırılan ek MTV'nin Maliye Bakanlığı tarafından saedce 3,4 milyan TL'sinin tahsil edildiği ve bunun oransal bazda yüzde 20,8'e tekabül ettiği belirtildi. 

Konuyla ilgili bilgi veren Vergi Uzmanı ve Özay Mali Danışmanlık Kurucu Ortağı Mahmut Aydoğmuş, “2023 yılı bütçesi yapıldığında 38,6 milyar TL Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması hedefleniyordu. Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödendiğinden her dönem için 19,3 milyar TL’lik MTV tahsil edilmesi beklentisi vardı. Buna karşılık Ocak 2023 döneminde tahsil edilen MTV tutarı 13,1 milyar TL olunca tahsilat oranı yüzde 67,8’de kaldı.  2023 dönemi MTV tutarları 7440 sayılı af yasası kapsamına da alınmadığı için buradan tahsilat anlamında bir olumlu dönüş de olmadı. Temmuz 2023 dönemine geldiğimizde tahsil edilen MTV tutarı 12,5 milyar TL ile daha da düşük seviyelere geriledi ve tahsilat oranı yüzde 64,8’e düştü." dedi.

Vergi Uzmani Mahmut Aydogmus

EK MTV YÜZDE 20,8 ORANINDA TAHSİL EDİLDİ

"Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi diğer vergi kalemleri ile mukayese ettiğimizde tahsilat oranlarının hedeflerin epey altında kaldığını söylemek zor değil." diyen Aydoğmuş, şöyle konuştu:

Uşak'ta zamla beraber motorin 43,50 ve benzin de 43 seviyesine çıkacak Uşak'ta zamla beraber motorin 43,50 ve benzin de 43 seviyesine çıkacak

" Temmuz ayında yapılan ek bütçeyle bu yıl MTV’nin bir kez daha alınacağı söylendi yani taşıt sahiplerine çifte MTV yükü geldi. Yıllık toplam tahsilat hedefi ise bu suretle 71,2 milyar TL’ye yükseltildi. Deprem bölgesinin ek vergiden muaf olması ve tescil edilen araç sayısındaki değişiklik dikkate alınarak ek MTV’den 32,6 milyar TL tahsilat beklentisi oluştu. Bu tutarın yarısının Ağustos ayında, diğer yarısının ise Kasım ayında ödenmesi şeklinde düzenleme yapıldı. Fakat Ağustos 2023 dönemine ilişkin bütçe verilerine baktığımızda sadece 3,4 milyar TL seviyesinde MTV tahsil edildiğini görüyoruz. Yani 16,3 milyar TL ek MTV tahsilatı beklenirken ödenen 3,4 milyar TL olmuş ve tahsilat oranı da yüzde 20,8 gibi çok düşük bir oranda gerçekleşmiş. Bu tablo tahsilat oranlarında gelinen dip nokta diyebiliriz”.

VATANDAŞ EK VERGİYİ ÖDEMEDE İSTEKSİZ

Vatandaşların ödedikleri vergiyi tekrar ödeme noktasındaki isteksizliklerinin yanı sıra kamuoyunda oluşan Anayasa Mahkemesi’nin kararına yönelik beklentinin ek MTV tahsilatının düşük seviyede kalmasında etkili olduğunu belirten Aydoğmuş, sözlerini şöyle bitirdi: “Yaşanan ekonomik zorluklar elbette etkilidir ancak vatandaşın ödediği bir vergiyi bir daha ödeme noktasında net tavır koyduğu açıkça görülüyor. Diğer taraftan konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar da kamuoyunda bir beklenti oluşturdu. Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi kararları geriye dönük uygulanmıyor ve vatandaşın bu nedenle ek MTV’de bekleyişe geçmiş olması da muhtemel. Ödenmiş verginin bir daha ödenmesini talep etmenin Anayasa’nın 73. maddesine aykırı olduğunun altını bir kez daha çizmekte yarar var. Umarız Anayasa Mahkemesi kısa sürede konuya ilişkin kararını verir ve belirsizlik ortadan kalkar.”

Editör: Ali ARASLI