FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

ALİ ARASLI /// Uşak OSB’deki geri dönüşüm firmalarının kullandığı ve atığın atığı olarak görülen ve hiçbir ekonomik dönüşümü olmayan tekstil atıkları ve arıtma çamurları, 1500 derecede yanarak buhar ve elektrik enerjisine dönüyor. Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde ücretli olan tesisin aynısı Uşak’ta bedava hizmet verirken, doğaya atılması muhtemel çöplerin de önüne geçiliyor. 

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulan katı atık yakma tesisi, bölgenin çöpünü bertaraf ederken, aynı zamanda açığa çıkan buhardan elektrik enerjisi üretimi yapıyor. 1500 °C de, her gün bölgedeki geri dönüşüm şirketlerinin getirdiği toplam 50 ton tekstil atığının atığı, yakılıyor ve tesis saatte 1 megawatt elektrik üretiyor. Üretilen elektriğin yüzde 30’u tesisin iç ihtiyacında kullanılırken geriye kalan %70’i şebekeye satılarak gelir elde ediliyor. Sistemin en önemli faydası ise, tekstil teleflerini ve atık su arıtmadan kaynaklı çamuru yakarak doğayı koruması.

UŞAK OSB’DE TÜRKİYE’DEKİ 4 TESİSTEN BİRİ VAR

Gediz Nehrini kirlettiği gerekçesiyle sık sık eleştirdiğimiz Uşak Organize Sanayi Bölgesi, katı atıklara kesin çözümü buldu. 2021’de kurulan ve yaklaşık 3 milyon euroluk bir yatırım olan katı atık yakma tesisi, Türkiye’de aynı yakma sistemi kullanan, 4 tesisten biri olarak dikkat çekiyor. Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde bulunan döner fırınlı büyük çaplı yakma tesislerinin dördüncüsü Uşak OSB’ye kuruldu. Yılın 300 günü çalışan ve 24 saat boyunca 1500 santigrat derecede yanan tesis, belli dönemlerde bakıma giriyor. Uşak’taki geri dönüşüm firmalarının kullandığı tekstil atıklarının kullanım değeri olmayan ve çöp olan yüzde 2 ila 5’lik kısmı, şirketler tarafından biriktirilip, belli dönemlerde tesise teslim ediliyor. Balyalar halinde tesise bırakılan günlük yaklaşık 50 tona tekabül eden ve hiçbir ekonomik değeri olmayan atıklar, burada istiflenip belli dakikalarda yanan fırına bırakılıyor. Fırına bırakılan atıkların yanında, bölgedeki solar kurutma tesisinden gelen ve arıtma tesisinden çıkan kurutulmuş çamur da yanıyor. 12 çalışanın yer aldığı tesisin karbon salımı miktarı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online olarak izleniyor.

Uşak'ta banka faizine akan para katlanarak artıyor! Evini arabasını satan faize koşuyor Uşak'ta banka faizine akan para katlanarak artıyor! Evini arabasını satan faize koşuyor

ELEKTRİK ÜRETİYOR VE SANAYİCİYE BEDAVA HİZMET VERİYOR

Ankara, Kocaeli ve İstanbul’daki tesisler normal şartlarda atıkları bertaraf etmek için atık üreticisinden bir bedel alıyor, Uşak OSB’de bulunan tesis, sanayiciden her hangi bir ücret talep etmiyor. Tesisin para kazanma mantığı ise, tekstil atıkları ve solar kurutmadan gelen çamurun yanmasıyla buhar ve buhardan da elektrik üretimine dayanıyor. 4 bin metrekarelik alanda suyun israf edilmemesi için de ayrı bir ünite mevcut.

ORTA VE KÜÇÜK İŞLETMELER ÇÖP YIĞINLARINDAN KURTULDU

Tesisin en büyük yararı, bölgedeki orta ve küçük ölçekli işletmelerin ipliğe dönüştürdüğü tekstil kırpıntılarının atık olarak görülen kısmından kurtulması oldu. Atığın atığı olarak görülen ve hiçbir ekonomik değeri olmayan ve günde ortalama 50 tonu bulan atıkları büyük işletmeler önceleri atık yakma tesislerine ücretli olarak bertaraf ettiriyordu. Küçük işletmeler veya fason iş yapan şahıslar ise atıkları ile büyük sorunlar yaşıyordu. Atık yakma tesisiyle birlikte bu sorun ortadan kalktı ve küçük ve büyük tüm işletmeler atıklarını nakliye ve bertaraf maliyeti olmadan ve doğaya zarar vermeden yok edebildi. 

Editör: TE Bilişim