Uşak Ürünköy köyü kavşağında yine trafik kazası! 5 yaralı! Uşak Ürünköy köyü kavşağında yine trafik kazası! 5 yaralı!
Mahkemelerde şahitlik yapanlara ödenen ücretlere zam geldi. Buna göre Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarife yayınlandı.
Hukuk mahkemeleri kanunu tanık ücret tarifesi 60 TL ile 100 TL arasında belirlendi. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereği, alınan karar şöyle: “
Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 60,00 ilâ 100,00 TL arasında ücret ödenir.”
Daha önce ödenen para 40 ila 80 TL arasındaydı. Asgari ödemeye yüzde 50 ve azami ödemeye de yüzed 25 zam yapıldı. 
Kararda, seyahat durumunda yol, konaklama ve beslenme giderlerinin karşılanacağı da yer aldı.
HAKEM ÜCRETLERİ DE GÜNCELLENDİ
Adalet Bakanlığı Hukuk Mahkemelerindeki hakem ücret tarifesini de yeniledi. Kararda, “Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir” denildi.  Eski hakemlerden birinin yeniden tayini durumunda ücretin yarısına hükmedileceği belirtildi.
Buna göre tarife şöyle oldu:
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER
ÜCRET
TEK HAKEM
3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00 TL için
% 5
% 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için
% 4
% 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için
% 3
% 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için
% 2
% 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için
% 1
% 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için
% 0,1
% 0,2
HUKUK MAHKEMESİ GİDER AVANSI DA GÜNCELLENDİ
Öte yandan aynı mahkemelerin gider avansları için de karar alındı.  Buna göre “Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 250 TL toplamını avans olarak öder” kararı çıktı.
Editör: Ali ARASLI