Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) göç istatistiklerini yayınlandı. TÜİK’e göre Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. TÜİK aynı zamanda iller bazındaki rakamları da paylaştı ve buna göre, göç sebebine göre verilen rakamlarda, son 3 yıl içinde Uşak’tan göç eden nüfusun arttığı görüldü. Uşak’tan 2020’de 10 bin 428 kişi göç ederken, 2021’de 12 bin 231 ve 2022’de de 12 bin 313 kişi göç etti. Göç edenlerin büyük bölümü eğitim, tayin ve diğer nedenlerle Uşak’tan gittiler.

İŞTE SON 3 YILIN RAKAM RAKAM UŞAK’TAN GÖÇ NEDENLERİ

TÜRKİYE GENELİ GÖÇ RAKAMLARI:

İç Göç İstatistikleri, 2022

Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti

Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2022 yılında %3,27 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

İller arası göç eden nüfus oranı, 2007-2022


En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 189 bin 104 kişi ile Ankara ve 132 bin 426 kişi ile İzmir takip etti.  En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.

İllerin aldığı göçün büyüklüğü, 2022

Uşak'ta silahlı baskından sağ kurtulan çocuk, nasıl zirveye yükseldi? Uşak'ta silahlı baskından sağ kurtulan çocuk, nasıl zirveye yükseldi?


En çok göç veren il İstanbul, en az göç veren il ise Tunceli oldu

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 418 bin 82 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; İstanbul'u 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 7 bin 578 kişi ile Tunceli, 7 bin 629 kişi ile Kilis ve 8 bin 157 kişi ile Ardahan oldu.

İllerin verdiği göçün büyüklüğü, 2022


Ülkemizde 2022 yılında en çok 20-24 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'de, 2022 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %42,5'ini erkekler, %57,5'ini ise kadınlar oluşturdu. 

Yaş grubuna göre iller arası göç eden nüfus oranı, 2022


Türkiye'de 2022 yılında en önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu

Ülkemizde 2022 yılında iller arası göç eden 2 milyon 791 bin 156 kişiden 591 bin 790'ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Göç etme nedenine göre iller arası göç eden nüfus oranı, 2022


Erkeklerde ve kadınlarda en önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu

Türkiye'de 2022 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

Cinsiyete ve göç etme nedenine göre iller arası göç eden nüfus oranı, 2022


En fazla göç hareketliliğinin olduğu 20-24 yaş grubunda en önemli göç nedeni eğitim oldu

Türkiye'de 2022 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli nedeninin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sı eğitim, 91 bin 612'si işe başlamak / iş bulmak ve 50 bin 338'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

Göç etme nedenine göre 20-24 yaş grubunda iller arası göç eden nüfus oranı, 2022