TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik rakamları belli oldu. Buna göre Temmuz 2023 itibariyle işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesine çıktı. Türkiye'deki her 1000 kişiden 94'ü işsiz. 

TÜİK Tarafından yapılan açıklamada, "Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,4 seviyesinde gerçekleşti" ifadesi dikkat çekti. 

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,6 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi.
 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,4 oldu
 

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,4 olarak gerçekleşti
 

İşgücü 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,1 oldu.
 

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %18,0 oldu
 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile %18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,1 olarak tahmin edildi.
 

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Temmuz 2023


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat oldu
 

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.
 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuz 2021-Temmuz 2023Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,7 oldu
 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,8 olarak tahmin edildi.

Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Temmuz 2021-Temmuz 2023

Editör: Ali ARASLI