TÜİK verilerine göre Türkiye giderek obezleşiyor. Son dönemlerde gelişen teknoloji sosyal medyada geçirilen süreyle birlikte artan fast-food tüketimi obez nüfus sayısını artırdı.

Son 12 ay içinde yapılan araştırmalara göre obez bireylerin artması aynı zamanda bel fıtığı, şeker hastalığı ve diğer hastalıkların da artışına yol açtı. Çocuklarla ilgili yapılan değerlendirmelerde de şaşırtıcı sonuçlar çıktı.

Tütün ve alkol kullanımının 15 yaş üstü bireylerde arttığını da bildiren TÜİK, alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %12,1 olduğunu ve her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %28,3 olduğunu bildirdi.

İŞTE TÜİK’İN VERDİĞİ ÇARPICI SONUÇLAR:

Türkiye Sağlık Araştırması, 2022

Gece yatarken neden horluyoruz? Gece yatarken neden horluyoruz?

Obez bireylerin oranı %20,2 oldu

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında %21,1 iken, 2022 yılında %20,2 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2022 yılında kadınların %23,6'sının obez ve %30,9'unun obez öncesi, erkeklerin ise %16,8'inin obez ve %40,4'ünün obez öncesi olduğu görüldü.

Kadınların vücut kitle indeksi dağılımı, 2008-2022
[15+ yaş]Erkeklerin vücut kitle indeksi dağılımı, 2008-2022
[15+ yaş]Üst solunum yolu enfeksiyonu 0-14 yaş grubundaki çocuklarda en fazla görülen hastalık oldu

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022 yılında 0-6 yaş grubunda %31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla, %29,4 ile ishal ve %6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 2022 yılında 7-14 yaş grubunda da %27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; %19,8 ile ishal, %11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Çocukların başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı, 2022

               [0-6 yaş]                                                                                                  [7-14 yaş]Bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üstü bireylerde % 24,6 ile en fazla görülen hastalık oldu

Son 12 ay içinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında %29,7 ile 2022 yılında da %24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; 2022 yılında %17,2 ile boyun bölgesi problemleri, %16,1 ile hipertansiyon, %11,4 ile şeker hastalığı ve %9,6 ile alerji izledi.

Bireylerin başlıca hastalık/sağlık sorunlarının dağılımı, 2016-2022
[15+ yaş]


Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %28,3 oldu

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında %28,0 iken 2022 yılında artarak %28,3 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkeklerde %41,3, kadınlarda ise %15,5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2019 yılında %68,7 iken 2022 yılında azalarak %68,0 oldu.

Bireylerin tütün mamulü kullanma durumu, 2010-2022
[15+ yaş]


                                                                                                                    
Her gün tütün mamulü kullanan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2010-2022
[15+ yaş]Alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %12,1 oldu

Son 12 ay içinde, alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında %14,9 iken 2022 yılında azalarak %12,1 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkeklerde %18,4, kadınlarda ise %5,9 olduğu tespit edildi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2019 yılında %85,1 iken 2022 yılında artarak %87,9 oldu.

Bireylerin alkol kullanma durumu, 2010-2022
[15+ yaş]


                                                                                                                    
Alkol kullanan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2010-2022
[15+ yaş]

                                                                            
Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %9,7 oldu

Son 12 ay içinde, hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2019 yılında %10,8 iken 2022 yılında azalarak %9,7 oldu. Bu oran, 2022 yılında erkeklerde %8,7, kadınlarda ise %10,7 oldu.

Hastanede yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2012-2022
[15+ yaş]En çok faydalanılan koruyucu hizmet %44,7 ile tansiyon ölçtürme oldu

Son 12 ay içinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyonunu ölçtürenlerin oranı 2019 yılında %50,8 iken 2022 yılında azalarak %44,7 oldu. 2022 yılında kolesterolünü ölçtürenlerin oranı %39,6 ve kan şekerini ölçtürenlerin oranı %41,6 oldu.

Koruyucu hizmetlerden faydalanan bireylerin dağılımı, 2012-2022
[15+ yaş]


 

Editör: Ali ARASLI