Uşak Dikendere’deki minik şelale ortadan kalktı Uşak Dikendere’deki minik şelale ortadan kalktı
Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’na davul ve zurna eşliğinde yürüyen UMPAŞ Seranova’dan çıkışları verilenler, tencerenin kaynamadığı ve geçinemediklerine dair pankartlar açtı. Ramazan ayını zor şartlar altında geçirdiklerini belirten işçilerin eylemine CHP İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan da destek verdi. Burada bir açıklama yapan ve tazminatlarını alamadıklarını belirten işçiler, şu ifadeleri kullandı:
Umpaş2

“BİZİ İŞTEN ÇIKARDILAR, FAKAT TAZMİNATLARIMIZI ÖDEMEDİLER”

“Burada toplanan ve hali hazırda burada olamayıp kalpleri burada atan işçiler Seranova Seramik fabrikasında, fabrikada yıllarca çalışmış ve yıpranma paylarını alamamışlardır. Emekleri hiçe sayılan işçilere fabrika tarafından bahsedilen ücretlerin ödeneceğine ancak peşin olarak değil taksitli bir ödeme olarak verileceğine inandırılıp işçilere belge imzalattırılmıştır. Bu belge şirket yetkilileri ve işçi tarafından imzalanmasına rağmen şirket tarafından işçilere herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İşçiler emeklerinin karşılığı olan parayı alamayacağını anladıktan sonra dava açmak için arabuluculuk yoluna başvurmuşlardır. Arabuluculuk toplantısında ise Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri bu yola başvuran işçilerin herhangi bir alacakları olmadığını beyan etmişler ve işçilere ödeme yapmamışlardır.”
Umpaş1

“TAŞINMAZLARA HACİZ KOYULDU VE HALA NE OLDUKLARI BELİRSİZ”

“Arabuluculuk aşamasında anlaşılamamasından sonra işçiler dava açmış ve uzun süren davaların sonucunda söz konusu iş davaları işçiler lehine sonuçlanmıştır. İş davasının kesinleşmesinden sonra icra takibi yoluna başvurulmuştur. Ancak bu icra takipleri neticesinde işveren kurum olan Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesinde bulunan iş araç ve gereçleri, kayıtlı taşınmazlar ve iş makinelerine hacizler koyulmuş ancak 3-4 senelik bu süreçte işçilere herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Adeta emeği sömürülen işçiler mağdur durumdadır.  
Söz konusu bu taşınmazlara haciz koyulup satılıp satılmadığı veya satıldıysa bu paranın kime ve nereye gittiği hususu muallaktadır. Ancak işçi alacakları imtiyazlı alacaklardan olduğu için haciz sıra cetvelinde işçilerin alacağının üst sırada olması gerekmektedir. 3-4 yıllık süreçte Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflasın eşiğine gelmiş ve şirket birden çok kez el değiştirmiştir. Ancak işçilerin mağduriyeti hala giderilememiştir. İşçi zaten elinden emekli insan, çalışırsa yiyor çalışamazsa yarı aç yarı tok. Bir de alacağını üstelik emeğinin karşılığı alacağını alamazsa ne kadar perişan olur siz düşünün.”
Öte yandan açıklamanın ardından işçiler, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Eylemi yapan Seranova’nın eski çalışanları olaysız bir şekilde dağıldılar.
Editör: Ali ARASLI