Uşak'ta Ramazan Bayramı önü baklavanın kilosu ne kadara satılıyor? Uşak'ta Ramazan Bayramı önü baklavanın kilosu ne kadara satılıyor?

Uşak Belediyesi, kuruma su, emlak vergisi, ceza ve diğer harçlarla ilgili borçları olan vatandaşlara, borçları yapılandırıp ödeme çağrısı yaptı. Uşak Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşa yapılan çağrıda, 25 Mart 2023 günü yayınlanan ve yürürlüğe giren 7440 sayılı yapılandırma kanununa uyarınca kuruma olan borçların yapılandırılabileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Değerli hemşehrilerimiz, 25 Mart 2023 tarihinde yayınlanan 7440 sayılı yapılandırma kanuna göre belediyemizi olan tüm borçlarınızı, 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar yapılandırabilirsiniz” denildi.

Borçların gecikme faizlerinin silinmesini sağlayan 7440 sayılı yapılandırma kanuna göre borcun peşin veya 2 taksit halinde ödenmesine dair de bir imkan tanınıyor. 1’inci ve 2’inci taksitlerin son ödeme tarihinin 31 Temmuz 2023 Pazartesi olduğuna dair bilgi verilen duyuruda, “Yapılandırma ve ödeme işlemlerinizi belediyemize ait https://webportal.usak.bel.tr üzerinden online olarak veya belediye binamızda ulunan banko ve veznelerden bireysel olarak yapabilirsiniz” ifadesi kullanıldı.

7440 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLAR NASIL HESAPLANIYOR

Öte yandan 7440 sayılı kanuna göre borçların yüzde 100’lük kısmı tahsil edilirken, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları siliniyor. Fakat kanun yayımı tarihine kadar olan Yİ-ÜFE (üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranı da hesaplanıp tutar öyle belirleniyor.

Kanunla ilgili yayınlanan kararda şu ifadeler dikkat çekiyor:

 ·         Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (bu Kanunun 4. maddesine göre hesaplanan gecikme faizi dahil) %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

·         31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

·         Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz altı veya kırk sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

·         On iki eşit taksit için (1,09),

·         On sekiz eşit taksit için (1,135),

·         Yirmi dört eşit taksit için (1,18),

·         Otuz altı eşit taksit için (1,27),

·         Kırk sekiz eşit taksit için (1,36),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Editör: Ali ARASLI