Görevi gençlere emanet eden Uşak Eğitim İş Başkanı Ercan Uzun: 25 yıl zor şartlarda mücadele ettik Görevi gençlere emanet eden Uşak Eğitim İş Başkanı Ercan Uzun: 25 yıl zor şartlarda mücadele ettik

Öğretmenlik meslek kanunundan kaynaklı adaletsizliklerin giderilmesini isteyen Ertunç, “Tüm eğitim ve bilim emekçilerine yaptıkları işin önemi ve zorluğu dikkate alınarak her dört yıla bir yıl olmak üzere yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi tazminatı) verilmelidir. 3. Meslek liseleri uygulama derslerinin (atölye) ders ücreti saatleri 20 saat olarak değil maaş karşılığı 15 saat üzerinden hesaplanmalıdır. Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girdiği derslerin 15 saat karşılığı hesaplanarak diğer öğretmenlerle eşitlenmelidir” dedi.

“Meslek liselerinde çalışan öğretmenin her tür hak edişleri Emekli Sandığı keseneğine esas olmalıdır” diyen Ertunç, şöyle konuştu: “Eğitim çalışanlarının fiili ücret zammı kıdemlerine göre ayarlanmalıdır. Eğitim ve öğretim ödeneği ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına net bir maaş tutarında olmak üzere yılda iki kez ödenmelidir. idari tatil olması ve tedavi-tetkik amacıyla öğretmenin sağlık kuruluşunda olmasından dolayı ders görevinin yerine getirilemediği ve ayrıca öğrencilerin derste mevcut olamamasından dolayı dersin yapılamadığı durumlarda öğretmenlerin ek ders ücreti kesilmemelidir. Nöbetçi öğretmenlerden, derse girmeyen öğretmenlerin yerine ders görevini yerine getirenlere, branşına bakılmaksızın bu görev karşılığında ek ders ücreti ödenmelidir. Öğretmenlerin emeklilik ikramiyeleri hesaplanırken, yılı tamamlanmayan süreler ay olarak hesaplanarak ikramiyesine yansıtılmalıdır”.

Ertunç, “Tüm kamu emekçileri kamu hizmetini sağlamak için vardır. Farklı istihdam biçimlerine son verilmeli, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin mali ve özlük açısından kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmen ve yöneticilere nöbet ücreti verilmelidir.  Halk Eğitim Merkezlerinde farklı statülerde öğretmen farklılıklarına son verilmeli, usta öğreticiler yerine atama yapılmalıdır” diye konuştu. 

Editör: Ali ARASLI