İLGİLİ HABER: ÖMER KARAHAN'DAN REKTÖR SAVAŞ'A PERFORMANS PARASI GÖNDERMESİ

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ömer Karahan’ın sosyal medyadaki iddialarına, Uşak Üniversitesi yönetimi bir cevap verdi. Ömer Karahan’ın iddialarına Uşak Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün resmi e-posta adresi üzerinden bir açıklamayla yanıt verilirken, açıklamada Rektör Ekrem Savaş’ın imzasının olmaması dikkat çekti. “Uşak Üniversitesi Basın Danışmanlığı” adıyla yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın tıp fakültesinden aldığı döner sermaye gelirleri doğrulandı. Yapılan açıklamada, "Uşak Üniversitesi Rektörü yasanın tanıdığı imkân dâhilinde sadece yönetici payı adı altındaki ödemeyi almış olup" ifadesi dikkat çekti. Yapılan açıklamada. Rektör Savaş’ın yönetici payı adıyla bir ödeme aldığı ortaya kondu. Uşak Üniversitesi Basın Danışmanlığı tarafından, Ömer Karahan’ın iddialarının doğru olmadığı öne sürüldü ve şu açıklamalar yapıldı.

20 HASTANIN 19’NUN ÖLÜMÜNE YOL AÇILDIĞI İDDİASI

Söz konusu açıklamada, 1 öğretim üyesinin 20 ameliyatının 19’nun ölümle sonuçlandığına dair kısımla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: “Bir öğretim üyemizin yaptığı ameliyatlar sonucunda 20 hastanın 19 unun ölümüne yol açtığı iddiası gerçek dışıdır. Birlikte kullanım yönetmeliğinin (Afiliasyon) 14 maddesinde “hasta hakları başvurusu ile ilgili şikâyetler önce hastane hasta hakları kurulu tarafından değerlendirilir, eğer bir ihlal kararı varsa, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için dosya rektörlüğe gönderilir” denilmektedir. Bu çerçevede hasta hakları kurulu tarafından idareye ulaştırılmış herhangi bir ihlal kararı bulunmamaktadır.  Tıp Fakültesinin ilgili öğretim üyesi tarafından üniversite hakkında haksız iddiaların yer aldığı video içeriğinde özetle; hastanede tedavi altında iken tıbbi problem geçiren ve bu problem neticesinde maalesef hayatını kaybeden hastamızın tedavi sürecinde etik ihlal veya malpraktis olduğu iddiasıyla ihbarda bulunduğu, bu ihbar neticesinde ilgili hekim hakkında soruşturma başlatıldığı, ancak soruşturmaya Uşak Üniversitesi Rektörü tarafından müdahale edilerek ilgili hekimin korunduğu ve aklandığı iddia edilmiştir. Her ne kadar video içeriğinde ilgili hekimin ismi zikredilmemiş olsa da video içeriği geniş kapsamlı olarak tetkik edildiğinde bu öğretim üyesinin hangi soruşturmayı ve hangi hekimi kastettiği kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bahsi geçen soruşturmada bu öğretim üyesinin iddialarının aksine ilgili hekim aklanmaya çalışılmamış, bilakis inceleme başlatılmış ve incelemeci atanmıştır. Atanan incelemeci tarafından konu titizlikle araştırılmış, ilgili inceleme dosyası alanında uzman üç farklı kuruma gönderilerek kendilerinden rapor istenmiş ve bilirkişi raporlarında oy birliği ile hakkında inceleme yürütülen hekimin malpraktis veya etik ihlal içerecek hiçbir davranışının tespit edilemediği, bilakis yaptığı tüm işlem ve uygulamaların uluslararası kabul görmüş, güncel ve makbul bilime ve bilimsel çalışmalara tam bir uyum içerisinde olduğu ve bu uygulamaları nedeniyle ilgili hekime herhangi bir kusur atfının mümkün olamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu rapor ve tüm inceleme dosyası bir arada değerlendirildiğinde ilgili hekim hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir.”

“HER HANGİ BİR SORUŞTURMA BULUNMUYOR”

 “Yine bu video içeriğinde özetle, bir toplantıda Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanını destekler nitelikte bir beyanda bulunduğu için bir öğretim üyesi hakkında bir punduna getirilerek bir başka öğretim üyesine “bu yaptığınız ahlaki değil” demesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve öğretim üyesine ceza verildiği iddia edilmiştir” ifadesine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: “Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki; bir öğretim üyesine bu yaptığınız ahlaki değil dediği iddiasıyla açılmış, yürüyen veya sonlanmış herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Yine bir toplantıda salt kurucu dekanı destekler mahiyette beyanda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan herhangi bir öğretim üyesi de bulunmamaktadır. Videoyu yayınlayan öğretim üyesi bu hususta ismini vermekten imtina ettiği öğretim üyesi tarafından yanlış yönlendirilmiş veya yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Bu iddiasını somutlaştırması halinde iddiasına ilişkin olarak daha detaylı açıklama tarafımızdan elbette yapılacaktır. Bu aşamada kulaktan dolma bilgilerin, gerçekliği araştırılmaksızın kamuoyu önünde dillendirilmesinin bir bilim insanına yakışmayacağı gerçeğini hatırlatmakla yetinmenin yeterli olacağı kanaatindeyiz”.

ŞARTLARI TUTMAYANLARA PROFESÖRLÜK VERİLDİĞİ İDDİASI

Şartları tutmayan bir öğretim üyesine profesörlük unvanının verildiğine dair iddia için de, “Üniversiteler veya diğer idareler tarafından yürütülen soruşturmalarda nihai kararlar kesin olarak değil yargı yolu açık olmak üzere verilmektedir. Yani soruşturma neticesinde verilen kararlar ayrıca yargı denetiminden de geçtikten sonra kesinleşmektedir. Dolayısıyla Uşak Üniversitesi Rektörü’nün veya idarenin başkaca bir yetkilisinin soruşturma sürecine etki etmesi ve sonucu değiştirmesi fiilen de yasal olarak da mümkün değildir. Söz konusu kişi bir videosunda profesörlük kadrosuna atanma şartlarını taşımamasına karşın bu husus gözardı edilerek bir öğretim üyesinin profesör kadrosuna atandığını iddia etmiştir. Üniversitemiz tarafından profesörlük veya başkaca kadrolara yapılan atamalar tamamen 2547 sayılı yasa ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Bu nedenle profesörlük kadrosuna atanma şartlarına haiz olmayan bir öğretim üyesinin profesör kadrosuna atanmış olduğu iddiasının gerçeklikle bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Uşak, İzmir, Aydın ve diğer illerde okullar 10 Mayıs 2024 Cuma günü tatil mi? Uşak, İzmir, Aydın ve diğer illerde okullar 10 Mayıs 2024 Cuma günü tatil mi?

REKTÖR EKREM SAVAŞ, TIP FAKÜLTESİNDEN YÖNETİCİ PAYI ADIYLA PARA ALMIŞ

Açıklama şöyle sonlandı: “Söz konusu “Tıp Fakültesi’ne Ne Verdiniz” başlıklı videoda Uşak Üniversitesi Rektörünün hekimlerden fazla performans parası aldığını iddia edilmiştir. Uşak Üniversitesi Rektörü yasanın tanıdığı imkân dâhilinde sadece yönetici payı adı altındaki ödemeyi almış olup bunun dışında her ne nam adı altında olursa olsun maaş ödemesi haricinde herhangi bir ödeme almamıştır”.  Öte yandan Ömer Karahan, Rektör Ekrem Savaş’ın Tıp Fakültesinde yöneticilik sıfatıyla herkesten fazla döner sermaye geliri aldığını ifade etmişti. Karahan, Rektör’ün dekanlık maaşı aldığına dair her hangi bir iddia ortaya atmamıştı. Üniversite, söz konusu açıklamanın bu kısmında, Ömer Karahan’ın iddiasını destekledi. Üniversiteden yapılan açıklamada, yasal olarak alınan paranın döner sermaye mi yoksa başka bir ödeme olduğuna dair her hangi bir kayıt geçmezken, Rektör Ekrem Savaş'ın ne kadar para aldığı da net bir şekilde ortaya konmadı. 

Editör: Ali ARASLI