Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Nihat Tosun, laikliğin Avrupa’dan gelen vahşi bir hukuk ürünü olduğunu söyledi. “Müslüman katletmenin hükmü” isimli bir vaaz veren İlahiyatçı Dr. Nihat Tosun, son dönemlerde artan cinayetlere arşı kısasa kısas getirilmesi gerektiğini savundu. İdam cezasının bulunmadığı ülkemizde sudan sebeplerle cinayet işlendiğini ifade etti.

Bazı CHP’liler, Dr. Nihat Tosun’a tepki gösterdi ve laikliği hedef almasını doğru bulmadı. Öte yandan Tosun’un dikkat çektiği idam cezası, laiklik ilkesinin yer aldığı ABD’de uygulanıyor. İdam cezasının olmaması, laiklikle değil, kanun koyucularla ilgili bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

“Laiklik Avrupa’dan gelen vahşi bir hukuk ürünüdür”

Uşak Müftülüğü tarafından paylaşılan vaazda Dr. Nihat Tosun, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dr. Nihat Tosun, şöyle konuştu:

“Kur’an-ı Kerim ayetlerine bakıldığında insanın yaşamına engel olacak hükümler vardır. İnsan öldürmeyi Allah yasaklamıştır. İnsan öldürmenin cezasını getirmiştir. İnsan denen bu varlığın hayatını garanti altına almak, huzur içinde yaşamasını temin için ayetlerini indirmiştir.

Cenab-ı Allah insanı, hele hele Müslüman’ı çok değerli görmüştür. Her kim, bir Müslümanı bile bile kasten ve tasarlayarak öldürürse bunun cezası, cehennemdir. Çünkü Müslümanın Allah katında şanı yücedir.

Ayetler ve hadislerde bu hususa dikkat ediliyor. İslam dinine göre, yani bizim temel İslam kaynaklarındaki ifadeye göre; İslam hukukunda, yani dininde bir insanı öldürmenin 2 cezası var. Bir Müslümanı öldürmenin bir dünyada ve bir de ahirette cezası var. Bizim bugünkü yaşadığımız ortamda laik hukuk sistemi diyorlar. Avrupa’dan derlenmiş vahşi hukuk kaynağının bir ürünü. Medeni Avrupa’yı görüyoruz, çocuk çocuk ve masum demeden herkesi öldürüyor.

“İnsan öldürmenin cezası ebedi cehennemdir”

“Allah’ın anayasasında da insan öldürmenin 2 cezası var” diyen Dr. Nihat Tosun, şöyle söyledi:

“Dünyada birisi, bir insanı ve Müslüman’ı bile bile öldürürse cezası ölümdür. 10 yıl hapis, 15 yıl hapis, müebbet hapis diyorlar ve yatıp çıkıyor. Ölen insanın hakkını bin sene de hapis versen yerine getirmek mümkün değil. İnsan haklarını takdir etme yetkisi Allah’tadır. O ölenin hakkı nasıl olacak, 3-5 yıl hapis. Bir Mümin bir Mümin’i öldürürse, O’nun cezası kısastır. Dünyada öldürmek. Kısas cezasında hayat vardır diyor. Ahiretteki cezası da cehennemdir.

Cehennemde de ebediyen kalacaktır. Allah da böylesi bir insana öfke duymuştur. Ve Allah O’na lanet etmiştir. Allah da O’na ahirette elim bir azap hazırlamıştır. Bir insanı öldürmenin cezası ebedi cehennemdir.

Bugün piyasada görüyoruz. İnsanlar en basit şeyden dolayı tak tak tak öldürüyor. Bunun cezası nedir? İslami kurallar olsa kısastır, kafasını koparmaktır. Ya benim ya kara toprağın diyor tak öldürüyor.

İsterse 5 vakit namaz kılsın, Kabe’yi tavaf etsin fark etmez.”

EDİTÖRDEN///

Uşak Belediyesi'nin bünyesindeki Çayzade ve diğer tesisleri, yeni bir şirkete geçiriyorlar Uşak Belediyesi'nin bünyesindeki Çayzade ve diğer tesisleri, yeni bir şirkete geçiriyorlar

Laiklik idam cezasına engel değil!

Dr. Nihat Tosun’un açıklamalarını dinledim ve haklı olduğu bir çok nokta olduğu kanısındayım. Fakat Dr. Nihat Tosun’un laiklikle ilgili çıkışını doğru bulmuyorum. Çünkü, Türkiye’de Cumhuriyet ilan edildikten sonra da yani laiklik ilkesiyle beraber idam uygulandı. Fakat idam cezası Avrupa Birliği normları çerçevesinde kaldırıldı. Burada laikliğin bir kabahati olduğunu söylemek doğru değil. Laikliği hedef almak işin en kolay tarafı. Oysa doğrusu, bu konuyu bizim seçtiğimiz vekillerin TBMM’de gündeme getirmesi. Dr. Nihat Tosun’un adam öldürmenin cezası idam olmalıdır tespiti doğrudur, fakat bunun uygulanmama sebebi laiklik değildir. ABD’de de laiklik ilkesi hakimdir ve bir çok eyaletinde idam vardır. ALİ ARASLI///

Editör: Ali ARASLI