ESÇEVDER’in de içinde bulunduğu Türkiye Çevre Platformu, yanlış altın madenciliğinin faturasının çalışan emekçilere çıktığını bildirdi.  
Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), İliç’deki facia ve diğer altın madeni bulunan illerin durumunu masaya yatırdı. Yapılan toplantının ardından bir sonuç bildirisi yayınlandı ve yanlış maden politikasının 400 bin kamyon siyanürlü toprağın altında kaldığını bildirdi.  

Uşak Dikendere’deki minik şelale ortadan kalktı Uşak Dikendere’deki minik şelale ortadan kalktı

Bildiride, Erzincan İliç’in sadece bir örnek olduğu ifade edildi. Avrupa’da siyanürle altın madenciliğinin yasaklandığı belirtilerek, şu uyarılar yapıldı: “Uşak – Kışla dağ; Erzincan – Çöpler; Ordu – Altıntepe; İzmir – Efem çukuru;     Balıkesir – İvrindi; Çanakkale – Lâpse"ki; Ağrı – Diyadin mücadele yürütülen birkaç örnek; Ayrıca, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Fatsa ve Gümüşhane gibi illerde de altın madenciliği faaliyetleri bulunmaktadır. Bu bölgelerde farklı madenlerde altın üretimi yapılmaktadır.  Sondajlarda ve üretim sürecinde onlarca ve tonlarca kimyasal madde kullanılmaktadır. Siyanür yanında sülfürik asit kullanımı da söz konusudur. Bütün bu madenlerde üretilen altının sadece %2 gibi küçük bir kısmı ülkemize verilmekte, üstelik bu miktarın ne kadar olacağı da şirketlerin beyanına göre belirlenmektedir.
Üretim sürecinde oluşan siyanürlü su bir havuzda birikmekte, bu da ayrı bir tehlike oluşturmaktadır. İliç örneğinde bu havuz fay hattının üzerinde ve Fırat nehrine birkaç yüz metre mesafededir.”
Balık ve kuş ölümleri yaşanıyor!
Açıklamada şu noktalara da dikkat çekildi: “Zaman zaman bu su evaporatörlerle havaya püskürtülmekte ve hava da kirletilmektedir. Bir deprem nedeniyle siyanür havuzu yıkıldığında tonlarca siyanürün Fırat nehrine, barajlara, tarım topraklarına ulaşması olasıdır. Havuzdan su içen kuşlar ölmekte, akarsularda ve barajlarda toplu balık ölümleri yaşanmaktadır.  Bütün bunların karşılığı para ile ölçülemez, oysa şirket çalışmalara başlamadan önce yakın köylerde bulunan ev, ahır vb. yapıları köylülerden satın almış ve de adeta sus payı karşılığı olarak köylülere para dağıtmıştır.  TBMM gündeminde bulunan ve madencilere çok geniş kolaylıklar sağlayan yeni Maden Yasası kaza nedeniyle şimdilik ertelenmiştir. Sonuç olarak ülkemizde Siyanürle Altın Üretimi derhal yasaklanmalı, sorumlular yargılanmalı ve Eko kırıma yol açan tüm proje ve uygulamalara son verilmelidir”.

Editör: Ali ARASLI