Uşaklı vatandaşların kurban konusunda aklına takılan tüm sorulara yanıt verdi Uşaklı vatandaşların kurban konusunda aklına takılan tüm sorulara yanıt verdi
Uşak’ta hala doğaya hafriyat atıkları bırakılıyor. Son olarak Uşak’ın Karaağaç köyü yolu üzerine dökülen hafriyat atıkları dikkat çekti.
Uşak’ta moloz ve inşaat atıkları, gelişi güzel bir şekilde doğaya ve çevreye bırakılıyor. Daha önce Akse ve Karaağaç ormanlık alanlarında moloz atıklarının yer aldığına dair haberlerimizle, bu konuya dikkat çekmiştik. Fakat hala moloz atıklarının doğaya gelişi güzel bırakıldığı görülüyor. Uşak Karaağaç yolu üzerine de yoğun bir şekilde inşaat molozları bırakıldı. İnşaat molozlarının hangi amaçla bırakıldığı bilinmiyor. Normal şartlarda atıkların belediyenin göstereceği hafriyat döküm sahasına atılması gerekiyor.

GELİŞİ GÜZEL HAFRİYAT DÖKMEK YASAL VE CEZASI VAR

Gelişi güzel hafriyat dökmek yasak ve bunun bazı cezai yaptırımları var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte bu konuda bazı sınırlar çizildi. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre, bu konuda uygulama yetkisi belediyelerde. Belediyelerin veya en büyük mülki amirliğin belirleyeceği alanlarda atıklar toplanmalı ve geri kazanılmalı. Bu konuda yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:
“Hafriyat atıklarının geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır.  Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.”
Aynı yönetmeliğe göre belediyeler, hafriyat atıkları için toplama ve geri kazanım tesisleri kurmakla yükümlü tutuluyor.

ÇEVREYE ZARAR VERMEK, GELECEK KUŞAĞA VERİLEN ZARARDIR

Öte yandan hiçbir yönetmelik veya ceza olmasa dahi bu konuda vatandaşın duyarlı olması lazım. Çünkü her türlü atık, çevreye verilen bir zarar anlamına geliyor. Hafriyat atıkları her ne kadar kimyasal ürünler içermese de, tarım ve orman sahalarını işgal etmesiyle doğaya zarar veriyor. Doğaya verilen her zarar, gelecek kuşaklara verilen zarar anlamına geliyor.
Editör: Ali ARASLI