Uşak Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Aşçı, 'Uşak Yerel Tarih' platformunda, kentin düşman işgaline karşı nasıl bir teşkilatlanmaya gittiğine dair bilgiler paylaştı. Uşak'ta kurulan Uşak Karakol Cemiyeti hakkında bilgiler paylayan Aşçı, " Uşak’a gelen Redd-i İlhak Cemiyeti üyesi Sökeli Hilmi Bey, İzmir’in işgalinin ardından buraya gelen Selanikli Kaymakam Fuat ve Yüzbaşı İsmail Hakkı Beyler ile gizli bir cemiyet kurdular. Bu cemiyetin içerisinde Bacakzâde Mustafa, Kalemzâde Osman, Sofuzâde İsmail, Hamzaoğlu Ali, Ambar Müdürü Kolağası Şükrü, Uşak Jandarma Kumandanı Yüzbaşı İsmet ve Uşak Şube Reisi Kemal Beyler bulunuyordu. Ödemiş’in işgalinden sonra Uşak’a gelen Alaşehir Mevki Kumandanı Süleyman Sururi Bey’in etkisiyle bu gizli cemiyetin adı “Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Milliyesi” şeklinde değiştirilerek Karakol Cemiyeti ile bağlantısı sağlandı" bilgisini paylaştı. 

İŞTE UŞAK KARAKOL CEMİYETİ'NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER:

Bilen bilir, bilmeyen gerçek sanır! Bilen bilir, bilmeyen gerçek sanır!

1 Haziran 1919 Uşak Karakol Cemiyeti

İtalya’nın San Remo şehrinde toplanması nedeniyle San Remo Konferansı ismiyle anılan barış anlaşması görüşmelerinde; İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan) tarafından Osmanlı Devleti'ne çok ağır ve onur kırıcı şartlar sunulmuştu. Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanının Anadolu’nun ortasında birkaç ili içine alacak küçük bir toprak parçası olması ve İstanbul'da bulunan sembolik Padişah ve Hükûmet Makamı teklif edilmekteydi. Bazı paşaların İzmir ile Trakya’yı vermekten ise kanımızın son damlasını dökmeyi tercih ederiz dedikleri rivayet edilmekteydi. İstanbul’da bu durumun tek suçlusu olarak İttihat ve Terakki Hükümeti görülmekteydi. Ülke dışına kaçan İttihat ve Terakki Partisi liderleri giderayak istihbarat kuruluşu olan Teşkilatı Mahsusa ’yı lağvedip Karakol Cemiyeti’ni kurmuşlardı. Karakol Cemiyeti gizli bir şekilde İstanbul’dan Anadolu’ya subay ve cephane sevk ediyordu. Yunan işgali altındaki İzmir’in ötesinde bir araya gelen İttihatçı subaylar direniş hazırlığı yapmaktaydı. San Remo Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nce 11 Mayıs 1919 günü sunulan barış şartları için Osmanlı Devleti’nin 26 Haziran 1920 gününe kadar cevap vermesi isteniliyordu. Bu şartları kabul ettirmek için İtilaf Devletleri 15 Mayıs 1919 günü Yunan Küçük Asya Ordusu’na İzmir’i işgal etme yetkisi verdiler. Vatansever Türk subaylarının direniş hazırlıklarından rahatsız olmalarıyla ilerleme yetkisi verilen Yunan Küçük Asya Ordusu 1 Haziran 1919 günü Ödemiş Kazası üzerine saldırıya geçti. Ödemiş Kazası ’nın Yunan Küçük Asya Ordusu tarafından işgal edildiği 1 Haziran 1919 günü Uşak Kazası ‘nda telaşlı bir değerlendirme toplantısının yapıldığı şöyle anlatılmaktadır;

“Yunan kuvvetlerinin Ödemiş ve Gediz istikametlerinde hızla ilerlemesi, Uşak’ta milli direniş faaliyetlerini başlattı. Uşaklı İbrahim Bey (Tahtakılıç), Bodurzâde Hafız Ali Efendi ve Uşaklı gençler Türk Ocağı’nda toplanarak neler yapılabileceğini konuşuyorlardı. Bu sıralarda Uşak’a gelen Redd-i İlhak Cemiyeti üyesi Sökeli Hilmi Bey, İzmir’in işgalinin ardından buraya gelen Selanikli Kaymakam Fuat ve Yüzbaşı İsmail Hakkı Beyler ile gizli bir cemiyet kurdular. Bu cemiyetin içerisinde Bacakzâde Mustafa, Kalemzâde Osman, Sofuzâde İsmail, Hamzaoğlu Ali, Ambar Müdürü Kolağası Şükrü, Uşak Jandarma Kumandanı Yüzbaşı İsmet ve Uşak Şube Reisi Kemal Beyler bulunuyordu. Ödemiş’in işgalinden sonra Uşak’a gelen Alaşehir Mevki Kumandanı Süleyman Sururi Bey’in etkisiyle bu gizli cemiyetin adı “Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Milliyesi” şeklinde değiştirilerek Karakol Cemiyeti ile bağlantısı sağlandı.”

Bu anlatımdan da anlaşılacağı üzere Uşak Kazası’ nda önce İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs 1919 tarihinden önce Uşak Kazası’na gelen İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti üyesi Sökeli Hilmi Bey tarafından direniş propagandasına başlanılmış. İzmir’in işgali sonrası gelen Selanikli Kaymakam Fuat Bey ve Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’in eklenmesiyle Uşak Karakol Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet Bacakzâde Mustafa, Kalemzâde Osman, Sofuzâde İsmail, Hamzaoğlu Ali, Ambar Müdürü Kolağası Şükrü, Uşak Jandarma Kumandanı Yüzbaşı İsmet ve Uşak Şube Reisi Kemal Beyler ’in katılımıyla büyümüştür. Alaşehir Mevki Kumandanı Süleyman Sururi Bey’in Ödemiş işgali sonrası Uşak Kazası’na gelmesiyle bu gizli cemiyetin adı “Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Milliyesi” şeklinde değiştirilmiştir.