TÜİK, yoksulluk rakamlarını açıkladı. Buna göre Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Manisa bir bütün olarak görüldü ve buradaki yoksulluk oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, göreli yoksulluk oranı %13,9 oldu.

Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2022 yılını referans almaktadır. Gelir ve yoksulluk hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürüldü.

Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılmaktadır. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2023 yılında 0,5 puan azalarak %13,9 oldu. Medyan gelirin %60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,1 puan artarak %21,7 olarak gerçekleşti.

UŞAK’IN YER ALDIĞI ZAFER BÖLGESİNDE GÖRELİ YOKSULLUK ORANI

Uşak'ta tekstil sektörünün durumu konuşuldu Uşak'ta tekstil sektörünün durumu konuşuldu

Uşak’ın yer aldığı Zafer Bölgesi’nde de göreli yoksulluk rakamı hesaplandı. TR33 olarak bilinen Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya’da, göreli yoksulluk oranı yüzde medyan gelirin yüzde 50’sine göre yüzde 6,8 ve yüzde 60’ına göre ise yüzde 13,7 olarak hesaplandı. Nüfusun tamamı hesaplandığında ise yoksulluk oranının daha yüksek çıkması bekleniyor.

Editör: Ali ARASLI