Uşak'tan İstanbul, Ankara ve İzmir'e otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? Uşak'tan İstanbul, Ankara ve İzmir'e otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 6.954 sözleşmeli büro personeli alınacak ve alınacak personelle ilgili şartlar belli oldu. Buna göre Türkiye’nin bütün illerinden psikolog, büro ve kadın ile erkek temizlik personelleri alınacak. Uşak’tan alınacak personel sayısı da belli oldu ve bakanlık, Uşak’tan toplam 58 kişiyi işe almaya karar verdi.

Uşak’tan 4 psikolog, 24 büro personeli, 14’ü erkek ve 16’sı kadın toplam 30 temizlik personeli alınacak. Söz konusu alımlarla ilgili şartlar bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Yapılan duyuruda başvuru şartları şöyle belirlendi:

Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı

hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor

olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç

olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1

yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar

1) Psikolog pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

2) Büro Personeli pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi,

Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş

bölümlerden mezun olmak,

3) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

- Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim

şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine

uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan

adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İşe başvurmak için 

e-Devlet üzerinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı


(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Ayrıca Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu
veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecek. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN İL İL ALACAĞI PERSONELİN NİTELİK VE SAYILARI

Editör: Ali ARASLI