Uşak Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi kapsamında oluşturulan Program Akreditasyon Alt Komisyonu tarafından ‘‘Program Akreditasyonları Bilgilendirme Toplantısı’’ gerçekleştirildi.

Veliler, okul randevusunu nereden ve nasıl alacaklar? Veliler, okul randevusunu nereden ve nasıl alacaklar?

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ, akademik birimlerde yer alan Akademik Birim Program Akreditasyon Ekiplerinin komisyon başkanları katıldı.

Toplantıda, Program Akreditasyonu Alt Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Deniz Uçar, 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmış olan programların mevcut durumlarını aktardı. Program Akreditasyonu Alt Komisyonu üyesi Öğr. Gör. Barış Sardoğan ise 2022 yılı ve sonrasında başvuru yapmayı planlayan programlar için, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları hakkında bilgilendirme yaptı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öntuğ'un görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, sürece ilişkin iyileştirme alanlarında üniversite üst yönetiminin tüm programların çalışmalarına destek oldukları vurgulandı.

Toplantı, 2022 yılında başvuru yapması planlanan programların yer aldığı fakülte ve meslek yüksekokullarının temsilcilerinin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.