Sağlığın tüm canlılar için düşünülmesi gerektiğini ve bunun için veteriner hekimlerinin ‘tek günü’ adıyla farkındalık çalışması yaptığını belirten Uğur, “Dünya iki binli yıllardan itibaren adeta salgınlar çağına girmiştir. Çevremize baktığımızda gördüğümüz ve yakınarak eleştirdiğimiz birçok konu aslında bu dönemi hazırlayan nedenlerdir.Nüfus artışı, şehirleşme, ekosistemin, habitatların tahribatı, yaban hayatına yanlış müdahaleler, yaban hayvanı ticareti, biyoterörizm, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, gıda kıtlığı, yanlış beslenme alışkanlıkları, temiz su kaynaklarının giderek azalması ve kuraklık, çevrenin geri dönüşümsüz atıklarla kirletilmesi, küresel ulaşımın kolaylaşması, antimikrobiyel maddelere olan direncin artması bunların başlıcalarıdır. Anılan sıkıntılar, dünyamızı klinik belirtiler veren bir hastaya çevirmiştir” dedi.

Özgür Uğur, "Sağlıklı bir çevre olmadan sağlıklı bir hayvan ve sağlıklı bir insan sağlığı olmaz.Doğal kaynakların tükenmeye başladığı bir boyutta doğa ve canlıların vahşi tarım ve üretim kıskacı altında yaşam alanlarına müdahale neticesinde insanoğlu daha önceden bildiği hastalıkların yanında yeni yeni Zoonozlarla karşılaşmakta...Zoonotik yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların endemi,epidemi boyutundan pandemi boyutuna geçtiği bir dünya düzeninde salt beşeri hekimliğin tedavi edebilmesine dayalı bir sağlık sisteminin çöktüğünü gözlerimizle gördük...Bu hususta multidisipliner bir şekilde çevre,insan ve hayvanların Tek Sağlık boyutunda ele alınması, ideal sağlık sistemi için işbirliği içinde bir organizasyon sağlanması gerekmektedir...Tedavi edilerek bir hastalığı yok edilmeyeceğini COVİD bizlere göstermişken, koruyucu hekimlik olarak adlandırılan mesleğimizin kadük bir yapı ve teşkilat içinde zayıflatılması,hak kayıplarına maruz kalması,sağlık hususunda yok sayılmasını esefle izliyoruz ancak gerek serbest gerekse kamusal alanda zaman,mekan mevhumu gözetmeksizin korumasız bir şekilde ülke,çevre,hayvan,gıda ve dolayısıyla toplum sağlığı için elinden geleni yapan yalnız ve garip mesleğimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çayı, kolayı ve kahveyi çok içenler risk altında: Kemikleriniz eriyebilir Çayı, kolayı ve kahveyi çok içenler risk altında: Kemikleriniz eriyebilir